"POPVAX", een pop-up op het scherm om het bewustzijn van vaccinatie tegen griep en COVID-19 te vergroten

Afbeelding
x
Het "POPVAX"-project is een initiatief dat is ontwikkeld door de Vaccination Task Force om apothekers te helpen hun patiënten meer bewust te maken van vaccinatie tegen griep en COVID-19, met name bij patiënten die momenteel moeilijk te bereiken zijn. Het doel is om de vaccinatiegraad onder risicogroepen voor beide ziekten te verhogen.

Het gebruik van het "POPVAX" pop-up systeem is belangrijk omdat de overheid geen uitnodigingen of oproepen zal uitgeven om zich te laten vaccineren en apotheken het enige kanaal zullen zijn waarlangs burgers rechtstreeks kunnen worden gecontacteerd om na te gaan of ze al dan niet tot de risicogroep(en) behoren en om hen te sensibiliseren vanaf 15 september 2023. In voorgaande jaren had FarmaFlux al een pop-up ontwikkeld voor de griepvaccinatie en COVID-19. De pop-up verscheen op het softwarescherm van apothekers zodra een persoon uit een risicogroep de apotheek bezocht.

Dit jaar is het raadzaam om gelijktijdig te vaccineren tegen COVID-19 en griep (in de linkerarm voor griep; in de rechterarm voor COVID) in oktober, met een mogelijke golf van COVID-19 die begin november wordt verwacht. FarmaFlux heeft daarom een "POPVAX" pop-upsysteem ontwikkeld, vergelijkbaar met het systeem dat vorig jaar werd gebruikt voor griep. Maar het omvat nu beide vaccins. Het POPVAX-systeem wordt vanaf vrijdag 15 september automatisch geactiveerd voor alle deelnemende apotheken. Apothekers die geen gebruik wensen te maken van deze dienst kunnen het deactiveren via de FarmaFlux contractpagina.

 

Meer informatie:  www.farmaflux.be