Quebec: nieuwe opdrachten voor apothekers

Afbeelding
Vlag Québec
Vanaf 25 januari kunnen de apothekers van Quebec nieuwe professionele opdrachten uitvoeren, zoals het initiëren van bepaalde behandelingen. Het Collège des médecins en de Ordre des pharmaciens du Québec verwelkomen gezamenlijk deze aankondiging. Dit is een heel mooi voorbeeld van de valorisatie van het beroep en van succesvolle samenwerking, die als model zou kunnen dienen voor de Belgische professionele en politieke autoriteiten.

In maart 2020 heeft de 'Nationale Assemblee' een wetsvoorstel aangenomen dat onder andere apothekers toelaat om te vaccineren. Door de goedkeuring van de uit deze wet voortvloeiende regelgeving zullen nieuwe diensten aan de bevolking worden aangeboden. In het bijzonder zullen apothekers in staat zijn om een behandeling te starten bij patiënten met verschijnselen en symptomen die verband houden met verschillende pathologieën, zoals gordelroos of griep. In deze twee gevallen is aangetoond dat een snelle behandeling een optimale doeltreffendheid mogelijk maakt en het risico op complicaties op lange termijn vermindert.

Deze nieuwe regeling zal ook leiden tot een versoepeling van de voorwaarden voor het voorschrijven van geneesmiddelen voor kleine pathologieën (bijvoorbeeld urinewegeninfecties bij vrouwen). Het zal de apothekers ook in staat stellen om een geneesmiddel te initiëren, te wijzigen of te stoppen volgens nieuwe voorwaarden. Het voorschrijven en interpreteren van biologische analyses of relevante tests om het juiste gebruik van geneesmiddelen te bepalen zal ook worden toegestaan.

"De opleiding van de apothekers is de afgelopen decennia sterk geëvolueerd. De veranderingen zullen hen eindelijk in staat stellen hun vaardigheden uit te oefenen om het publiek beter te dienen", aldus Bertrand Bolduc, voorzitter van de Ordre des pharmaciens du Québec.

"Het College is er trots op dat het actief heeft samengewerkt met de Orde van Apothekers, zodat deze nieuwe vooruitgang ten voordele van de patiënten kan worden gerealiseerd. Naast het vergemakkelijken van de toegang tot de gezondheidszorg en de gezondheidsdiensten, verhoogt de interprofessionele samenwerking de kwaliteit en de veiligheid ervan. Dit is goed nieuws in deze bijzonder moeilijke tijden voor het gezondheidsnetwerk en voor de inwoners van Québec", aldus Dr. Mauril Gaudreault, voorzitter van het Collège des médecins du Québec.

Moeten apothekers meer "macht" krijgen? Moeten zij onder bepaalde voorwaarden toestemming krijgen om echte medische zorg te verlenen aan patiënten? Het debat is open en begint ook met het experimenteren met tele-geneeskunde en alle professionaliteit die het beroep tijdens deze pandemie heeft getoond. Terwijl het aantal huisartsen afneemt en de gezondheidskosten blijven stijgen, worden deze vragen steeds acuter. De toekomst behoort toe aan gezondheidsstelsels die niet langer afhankelijk zijn van geïsoleerde handelingen, maar van uitgebreide patiëntenzorg. Zoals blijkt uit de voorbeelden van Zwitserland, Engeland, Australië en Canada, kan de uitbreiding van de rol van de apotheker een bron zijn van nieuwe interprofessionele samenwerking.

Bij ons zou deze rol perfect passen in het kader van de referentieapotheker.