Recente studie over reële vasculaire risico's na Covid vaccins

Afbeelding
 vasculaire risico's
Een Brits team publiceert de resultaten van een studie waarin deze risico's worden beoordeeld na vaccinatie met 1 dosis van hetzij het vaccin van AstraZeneca, hetzij het vaccin van Pfizer-BioNTech, hetzij na een positieve test op SARS-CoV-2. De gegevens hebben betrekking op ongeveer 30 miljoen mensen in Engeland tussen december 2020 en eind april 2021. Het belangrijkste criterium was ziekenhuisopname of overlijden als gevolg van trombocytopenie, veneuze of arteriële trombo-embolische voorvallen binnen 28 dagen na de eerste vaccindosis of een positieve test.

De gegevens bevestigen een 33% toename van het risico op trombocytopenie en een 10% toename van het risico op veneuze trombo-embolische voorvallen binnen 8-14 dagen na vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca. Er was echter geen toename van het risico op arteriële trombose. Daarentegen werd het vaccin van Pfizer-BioNTech geassocieerd met een verhoging van 6% van het risico op arteriële trombose 15-21 dagen na vaccinatie, maar er werd geen verhoging van het risico op trombocytopenie of veneuze trombotische voorvallen waargenomen.

Hoewel deze risico's reëel zijn, zijn ze lager dan de risico's in verband met SARS-CoV-2-infectie in dezelfde populatie. Na een positieve test wordt het risico op thombocytopenie immers met meer dan 5, op veneuze trombose met 14 en op arteriële trombose met 2 vermenigvuldigd. 

In de praktijk komt dit overeen met meer dan 107 trombocytopenieën per 10 miljoen mensen die met het AstraZeneca-vaccin zijn gevaccineerd, of 66 trombo-embolische accidenten of 7 cerebrale sinustromboses. Voor het vaccin van Pfizer-BioNTech bedraagt het extra risico 143 gevallen van ischemische vasculaire aandoeningen per 10 miljoen gevaccineerden.

 

Ref : 

Hippisley-Cox J et coll.: Risk of thrombocytopenia and thromboembolism after covid-19 vaccination and SARS-CoV-2 positive testing: self-controlled case series study. BMJ 2021;374:n1931. doi.org/10.1136/BMJ.N1931