Semipermanent nagellak en UVA-lampen: risico op huidkanker

Afbeelding
x
De Franse 'Académie Nationale de Médecine' heeft gewaarschuwd dat lampen die UVA-stralen uitzenden en gebruikt worden voor het aanbrengen van semipermanent nagellak in een nagelsalon of thuis niet zonder risico zijn. Betreft hier: het gebruik van een 48-watt ultraviolette (UV) lamp om elk van de vier aangebrachte vernislagen te drogen en te fixeren.

De Academie noemt drie soorten bijwerkingen: allergische huidreacties (70,5%), mechanische schade aan de nagels (26,1%) en drie gevallen van geïnduceerd plaveiselcelcarcinoom (3,4%). Het risico lijkt vooral samen te hangen met drie factoren: het vroege begin van het gebruik, de frequentie van de blootstelling en de blootstelling gedurende meerdere jaren. Bovendien kan een lichte huid het risico "verergeren".

Deze lampen zenden UVA-stralen van het type A uit, "die diep in de huid doordringen", aldus de academici. Deze stralen bevorderen huidveroudering en zijn geclassificeerd als groep 1 carcinogenen (de hoogste). "De rol van 'nagel' UV-lampen bij het veroorzaken van huidkanker werd al in 2009 vermeld", wijzen zij erop. Zo werden in het jaar 2022 volgens een Tunesische studie (Litaiem N, et al. Clinics in Dermatology, 2022; 40: 706-715) in de literatuur drie gevallen van geïnduceerd plaveiselcelcarcinoom gemeld. Andere bijwerkingen die met deze semipermanente nagellakken werden gemeld, waren allergische huidreacties (66 gevallen in 2022, 70,5%), en mechanische schade aan de nagels (23 gevallen, 26,1%). Dit risico werd bevestigd in een recent experiment (Zhivagui M et al., Nature Communications, 2022; 276: 1-14. Online publicatie 17 januari 2023), waarin werd aangetoond dat UVA geproduceerd door een "nagel" UV-lamp op 3 celtypes (embryonale fibroblasten van muizen, fibroblasten en menselijke keratinocyten) wel degelijk typische mutaties veroorzaakt. Het risico zou worden verhoogd door bepaalde factoren: de jonge leeftijd waarop het gebruik begint (gemiddeld 20 jaar); de nauwe frequentie van de blootstelling (gemiddeld 5 tot 6 keer per jaar, of zelfs meer met de ontwikkeling van thuislampen) en de duur van de blootstelling (over meerdere jaren). Ook het terrein zou een verzwarende rol spelen (blanke huid, immunodepressie). De Academie wijst echter op de noodzaak van grotere epidemiologische studies om het risico van huidcarcinoom door de herhaling van dit soort bestraling gedurende een lange periode te evalueren. Om de risico's te voorkomen, adviseren de academici om ongeveer 20 minuten vóór de blootstelling van de handen aan UV/Ledlampen een zonnecrème met UVA-bescherming aan te brengen.

Referenties: Communiqué van de ‘Académie Nationale de Médecine (28 april 2023).