Stimuleren van een zorgtraject

Afbeelding
zorgtraject
Een zorgtraject is efficiënt voor patiënten met diabetes type 2 en chronische nierinsufficiëntie. Dit is het resultaat van een studie uitgevoerd door Sciensano, het Belgisch Gezondheidsinstituut.

"Een zorgtraject kan gezien worden als een contract tussen de huisarts, de specialist en de patiënt. Deze 3 partijen verbinden zich ertoe de ziekte goed op te volgen. De positieve resultaten zijn evident en bovendien worden de kosten gedragen door het RIZIV. Dit betekent dat de patiënt de behandeling kosteloos krijgt", legt Mieke Goossens, onderzoeker bij Sciensano, uit.

"Patiënten die een zorgtraject zijn begonnen respecteren het contact met de zorgverleners op de juiste wijze. Hierdoor hebben ze vaker contact met hun huisarts en specialist dan voor het begin van het zorgtraject. De diëtist wordt vooral in het eerste jaar na de start van het zorgtraject geraadpleegd. Niet alleen is er frequenter contact met zorgverleners, maar ook belangrijke tests zoals het meten van de diabetescontrole (HbA1c) en de nierfunctie worden regelmatiger uitgevoerd eenmaal als er met het zorgtraject is gestart. Met de resultaten van deze frequente tests kunnen de patiënt en de zorgverleners de behandeling zo nodig aanpassen.”

Een positief effect op de gezondheid van de patiënt

Om de gezondheid van de patiënt op het zorgtraject te beoordelen, heeft Sciensano verschillende gezondheidsparameters opgevolgd.

· Voor diabetes type 2 omvatten deze parameters onder meer bloedsuiker en bloeddruk. Patiënten met diabetes type 2 hadden een betere controle over hun bloedglucose en bloeddruk en meer patiënten bereikten de therapeutische streefwaarden in vergelijking met de start van het zorgtraject

· Voor patiënten met chronische nierinsufficiëntie is het belangrijk dat de bloeddruk zo laag mogelijk blijft, zodat de nieren niet verder worden belast. Patiënten in het zorgtraject voor Chronische Nierinsufficiëntie hadden een betere gecontroleerde bloeddruk dan voor de start met het zorgtraject. Ook moet worden opgemerkt dat de bloeddruk gemiddeld lager was dan bij patiënten in een "diabetes type 2" zorgtraject.

In beide trajecten werden de doelstellingen gehaald en vonden we dat een zorgtraject een doeltreffende manier is om een chronische ziekte op te volgen, zowel voor de patiënt als voor de arts.

Meer ’info’? 

Bezoek dan de website zorgtraject.be (link is external)