Studie valideert doeltreffendheid van homeopathie in ondersteunende zorg

Afbeelding
homeopathie
Een recente studie, gepubliceerd in The Oncologist, een tijdschrift dat gespecialiseerd is in oncologie en hematologie, toont de positieve effecten aan van homeopathische behandelingen, in aanvulling op conventionele behandelingen, op de levenskwaliteit van patiënten met longkanker in stadium IV, alsook op hun overleven.

Aanzienlijke verbetering van vijftien onderzochte bijwerkingen (o.a. vermoeidheid, misselijkheid, verlies van eetlust, slapeloosheid), verlenging van de overlevingstijd met 7 maanden: de in 2020 gepubliceerde studie van professor Frass toont aan hoe homeopathische behandelingen, in aanvulling op conventionele behandelingen, helpen om de levenskwaliteit van patiënten te verbeteren, wat kan leiden tot een betere verdraagzaamheid van zware behandelingen zoals chemotherapie. Deze resultaten over levenskwaliteit bevestigen de studie die in 2015 door hetzelfde team werd gepubliceerd en waarin de levenskwaliteit en het welzijn van patiënten met verschillende soorten kanker werden beoordeeld. Maar wees voorzichtig," legt gynaecoloog Ingrid Theunissen uit, "homeopathische behandelingen genezen kanker niet. Het in deze studie aangetoonde effect op de overleving kan worden verklaard door de verbetering van de levenskwaliteit en de vermindering van de bijwerkingen, waardoor de patiënten hun conventionele behandelingen beter kunnen verdragen en onderbreking ervan kunnen voorkomen.

Een andere publicatie bevestigt dit positieve effect. De studie van Dr. Jean-Lionel Bagot, specialist in ondersteunende zorg bij kanker en pionier op het gebied van integratieve oncologie, is een beschrijvende, multicentrische studie (5 inrichtingen gespecialiseerd in de behandeling van kanker) bij 535 patiënten en gepubliceerd in maart 2021, benadrukt het volgende:

De tevredenheid van kankerpatiënten die homeopathie gebruiken voor ondersteunende zorg: 83% van de patiënten was tevreden (65% van de patiënten had voor hun kanker nooit homeopathie gebruikt)

Verbetering van invaliderende symptomen zoals vermoeidheid, pijn, angst, diarree, enz. in 80% van de gevallen

De toename van het gebruik van homeopathie gedurende de laatste 12 jaar in Straatsburg

 

 "De toepassing van ondersteunende zorg moet worden besproken tussen de behandelend arts, de oncoloog, de arts die belast is met de ondersteunende zorg en de patiënt. Deze bespreking moet aan het begin van de behandeling plaatsvinden om te voorkomen dat ongecontroleerde zelfmedicatie wordt toegepast, dat wordt afgezien van doeltreffende conventionele behandelingen of dat sommige patiënten zich tot niet-artsen wenden.  Helaas verkeert tussen de 4 en 8% van de patiënten in deze situatie," concludeert Dr. Theunissen.

 

 

Ref.:

1.        M. Frass et Al, Homeopathic Treatment as an Add-On Therapy May Improve Quality of Life and Prolong Survival in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer: A Prospective, Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Three-Arm, Multicenter Study, in The Oncologist, 2020.

2.        Étude du Dr. Jean-Lionel Bagot, Adeline Legrand, Ingrid Theunissen: Use of Homeopathy in Integrative Oncology in Strasbourg, France : Multi-center Cross Sectional Descriptive Study of Patients undergoing Cancer Treatment, in Homeopathy. PubMed, 2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33662993