Titaniumdioxide verboden in voedingssupplementen in augustus

Afbeelding
E171
Na alle procedurele fasen te hebben doorlopen, is op 18 januari 2022 EU-verordening 2022/63 gepubliceerd om het gebruik van titaniumdioxide in levensmiddelen te verbieden. ... Na 7 augustus 2022 mogen immers geen levensmiddelen die E171 bevatten, meer in de EU worden geproduceerd of ingevoerd.

Naar aanleiding van de herbeoordeling van de kleurstof E171 titaandioxide door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in 2021, waarin werd geconcludeerd dat dit levensmiddelenadditief niet langer als veilig kan worden beschouwd (genotoxiciteit), heeft de Europese Commissie, met steun van de lidstaten, actie ondernomen. In mei 2021, onmiddellijk na het advies van het EFSA, adviseerde de FOD Volksgezondheid alle operatoren al om te stoppen met het gebruik van E171 bij de productie of ontwikkeling van voedingsmiddelen en op zoek te gaan naar wettelijk toegelaten alternatieven.

Sinds 18 januari 2022 en de publicatie van de Europese Verordening 2022/63 is het officieel: het gebruik van titaniumdioxide in levensmiddelen is verboden. Dit verbod wordt van kracht op 8 augustus 2022. De marktdeelnemers in alle delen van de keten hebben zes maanden de tijd om hun zaken op orde te krijgen. Recepten en etiketten moeten op tijd worden aangepast.

"Na 7 augustus 2022 mogen levensmiddelen die tot 7 augustus 2022 zijn geproduceerd nog wel worden verkocht, maar niet meer worden gebruikt om samengestelde levensmiddelen te maken die in de handel worden gebracht (zelfs niet om bijvoorbeeld taarten te versieren). Na 7 augustus 2022 mogen immers geen levensmiddelen die E171 bevatten, meer in de EU worden geproduceerd of ingevoerd. Deze kleurstof en kleurpreparaten die E171 bevatten, mogen niet meer aan de consument worden verkocht", aldus de FOD Volksgezondheid.

Dit verbod geldt niet voor geneesmiddelen (maar wel voor voedingssupplementen, die voedingsmiddelen zijn). Voorlopig is het nog toegestaan in cosmetica en verf.