Vaccin tegen apenpokken beschikbaar in geselecteerde ziekenhuizen na hoogrisicocontact

Afbeelding
apenpokken
Vanaf volgende week kunnen zorgverleners en mensen die onbeschermd hoog-risicocontact hebben gehad met een besmette persoon, zich in een van de negen referentiecentra laten vaccineren tegen monkeypox. Idealiter vindt deze vaccinatie plaats binnen 4 dagen na contact. Mensen die niet tegen klassieke pokken zijn ingeënt, moeten twee doses met een tussenpoos van ten minste 28 dagen krijgen. "Mensen die denken voor vaccinatie in aanmerking te komen, wordt geadviseerd contact op te nemen met hun huisarts of specialist, die met het verwijzingscentrum zal bespreken of zij in aanmerking komen. Gezien het beperkte aantal vaccins en de huidige onzekerheid over bijkomende leveringen, zal deze vaccinatie onder strikte voorwaarden worden uitgevoerd", aldus minister Frank Vandenbroucke.

Europees vaccin tegen monkeypokken geleverd aan België

België beschikte al over 200 doses Imvanex van het Deense bedrijf Bavarian Nordic. Het vaccin is in de EU toegelaten tegen klassieke pokken, maar kan ook worden gebruikt tegen monkeypox. Er zijn ook 3040 doses Jynneos-vaccin, de Amerikaanse versie van Imvanex-vaccin, aan België geleverd.

De onlangs opgerichte Europese autoriteit voor noodrespons en paraatheid op gezondheidsgebied (HERA) heeft deze vaccins voor de EU aangekocht (110.000 doses). De eerste leveringen zullen worden gedaan aan landen met een relatief hoog aantal gevallen, waaronder Spanje, Duitsland, Portugal en België. Uit studies is gebleken dat de concentratie beschermende antilichamen na vaccinatie met Imvanex/Jynneos minstens even hoog is als met een traditioneel pokkenvaccin. Het is nog niet bekend hoelang de bescherming duurt.

 

Wie kan worden gevaccineerd?

Gezien het beperkte aantal vaccins en de huidige onzekerheid over de toekomstige leveringen, worden er strikte voorwaarden gesteld aan de vaccinatie. De volgende personen kunnen worden gevaccineerd

-           gezondheidswerkers na onbeschermd hoogrisicocontact (bv. langdurig persoonlijk contact, wondcontact met lichaamsvloeistoffen van een besmette patiënt, blootstelling aan aërosolen)

-           personen met verminderde immuniteit na hoog risico contact (zoals een besmet gezinslid of het delen van kleding, beddengoed of kookgerei met een patiënt met huiduitslag)

-           mensen na contact met een zeer hoog risico (zoals seksueel contact, langdurig huid-op-huidcontact met een persoon met huiduitslag of een wond).