Vaccinatie van zwangere vrouwen tegen COVID-19: Actualisering van het advies van het Health Security Commission (HSC)

Afbeelding
zwangere vrouwen
In tegenstelling tot eerdere aanbevelingen en op basis van de meest recente wetenschappelijke gegevens en aanbevelingen is het HSC van mening dat idealiter alle zwangere vrouwen prioritair moeten worden gevaccineerd t.o.v. van niet-zwangere vrouwen, vanwege het verhoogde risico op ernstige COVID-19 voor de moeder en voor vroeggeboorte.

Het HSC bevestigt opnieuw dat de momenteel beschikbare mRNA-vaccins tegen COVID-19 veilig kunnen worden toegediend aan zwangere vrouwen.

Gezien de beperkte beschikbare gegevens en het feit dat de bestaande gegevens op dieren geen effect van vaccinatie in de preconceptiefase aantonen, heeft het HSC geen bezwaar tegen de routinematige vaccinatie van vrouwen in de vruchtbare leeftijd die zwanger willen worden, met name voor gezondheidswerkers met een hoog blootstellingsrisico en vrouwen met co-morbiditeit waardoor zij tot een risicogroep voor ernstige COVID-19 behoren. Ten slotte kunnen ook alle vrouwen die borstvoeding geven, worden gevaccineerd.