Voeding en acne

Afbeelding
Voeding en acne
Een uitgebreide, onbeperkte MEDLINE literatuurzoektocht (uitgevoerd tussen oktober en november 2021) naar Engelstalige artikelen die het verband tussen voeding en acne onderzochten. 410 artikelen werden opgehaald, waarvan er 34 voldeden aan de criteria voor inclusie in de meta-analyse. Die kwamen uit 18 verschillende landen, waaronder 13 westerse landen.

Een meerderheid van de observationele studies (77%) vond een verband tussen de glycemische index en acne, ongeacht culinaire tradities en land van herkomst. Deze waarnemingen worden ondersteund door de resultaten van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken die een significante verbetering of significante tendens van verbetering van acne laten zien bij het volgen van een dieet met een lage glycemische index. Wat de betrokkenheid van zuivelproducten betreft, waren alleen observationele studies beschikbaar en de resultaten daarvan lopen sterk uiteen. Zeventig procent van hen vond een negatieve invloed van de consumptie van zuivelproducten op het ontstaan en de verergering van acne. Uit andere studies, met name die welke buiten de VS en Europa zijn verricht, blijkt echter het tegendeel. Volgens de auteurs zou het effect van zuivelproducten wel eens kunnen afhangen van de geografische herkomst van de patiënten en zou het vooral negatief zijn bij westerse bevolkingsgroepen. Uit dit literatuuroverzicht wordt geconcludeerd dat de consumptie van voedingsmiddelen met een hoge glycemische index en, bij bepaalde bevolkingsgroepen, van zuivelproducten een negatieve rol speelt bij het ontstaan en de ernst van acne. Deze bevindingen blijven echter enigszins controversieel als gevolg van de moeilijkheid om epidemiologische en interventionele voedingsstudies uit te voeren met het risico van aanzienlijke afwijking bij het verzamelen van zelfgerapporteerde gegevens en variaties in de naleving van voedingsinterventies. Er zijn meer gerandomiseerde studies nodig om de mogelijke verbanden volledig te karakteriseren.

 

ref:  Meixiong J et coll. : Diet and Acne : a systematic revue. JAAD Int., 2022; 7: 95-112.