Voeding en acne

Afbeelding
Voeding en acne
Een uitgebreide, niet-tijdgebonden MEDLINE-literatuursearch (uitgevoerd tussen oktober en november 2021) van Engelstalige artikelen, onderzocht de associatie tussen voeding en acne. Er werden 410 artikelen opgehaald, waarvan er 34 voldeden aan de criteria voor opname in de meta-analyse. Zij kwamen uit 18 verschillende landen, waaronder 13 westerse landen.

De meeste observationele studies (77%) vonden een verband tussen de glykemische index en acne, ongeacht de culinaire tradities en het land van herkomst. Deze constateringen worden ondersteund door de resultaten van gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken die een significante of trendmatige verbetering van acne laten zien bij toepassing van een dieet met een lage glykemische index. Wat de betrokkenheid van zuivelproducten betreft, waren alleen observationele studies beschikbaar en de resultaten daarvan lopen sterk uiteen. Zeventig procent van hen vond een negatieve invloed van de consumptie van zuivelproducten op het ontstaan en de verergering van acne. Andere studies, met name buiten de VS en Europa, tonen echter het tegendeel aan. Volgens de auteurs zou het effect van zuivelproducten kunnen afhangen van de geografische herkomst van de patiënten en zou het vooral negatief zijn bij westerse bevolkingsgroepen. Dit literatuuroverzicht concludeert dat de consumptie van voedingsmiddelen met een hoge glykemische index, bij bepaalde bevolkingsgroepen, en van zuivelproducten een negatieve rol speelt bij het ontstaan en de ernst van acne. Deze bevindingen blijven echter enigszins controversieel vanwege de moeilijkheid om epidemiologische en interventionele voedingsstudies uit te voeren met het risico van aanzienlijke vertekening bij het verzamelen van zelf gerapporteerde gegevens en variaties in de naleving van voedingsinterventies. Verdere gerandomiseerde studies zijn nodig om de mogelijke verbanden volledig te karakteriseren.

 

Ref: Meixiong J et coll.: Diet and Acne: a systematic revue. JAAD Int., 2022; 7: 95-112.