Wanneer stoppen met antidepressiva?

Afbeelding
depressieve patiënten
Meer dan de helft van de depressieve patiënten hervalt een jaar na het stoppen met antidepressiva, zo blijkt uit een recent onderzoek van het University College London onder huisartsen dat op 30 september is gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

In deze gerandomiseerde, dubbelblinde studie werd gekeken naar patiënten die werden gevolgd door 150 huisartsen en die gedurende vele maanden antidepressiva hadden gebruikt (drie selectieve serotonineheropnameremmers - citalopram, sertraline, fluoxetine - en het specifieke noradrenerge en serotonerge antidepressivum mirtazapine).

De 478 gerekruteerde deelnemers hadden ten minste twee depressieve episoden gehad, of hadden ten minste twee jaar antidepressiva gebruikt (driekwart drie jaar). Ze voelden zich goed genoeg om ontwenning te overwegen. De gemiddelde leeftijd was 54 jaar, driekwart was vrouw. De helft van hen kreeg antidepressiva in hun gebruikelijke dosis, de andere groep verving ze geleidelijk door placebo's (gedurende drie maanden).

Het belangrijkste criterium was de eerste terugval tijdens de periode van 52 weken; de secundaire criteria waren depressieve en angstsymptomen, secundaire lichamelijke en ontwenningsverschijnselen, levenskwaliteit, de tijd tot het stoppen met tabletten en het algemene humeur. Over de periode van 52 weken kreeg 39% van de patiënten die antidepressiva bleven slikken een terugval, terwijl 56% van de patiënten die met de behandeling stopten een terugval kreeg. Depressie-, angst- of ontwenningsverschijnsel scores waren ook hoger in de groep die stopte met antidepressiva, en de levenskwaliteit was lager, hoewel de verschillen niet significant waren. Dit kwam deels doordat bijna 40% van de patiënten die verondersteld werden met de behandeling te stoppen, van hun huisarts opnieuw antidepressiva voorgeschreven kregen (vergeleken met 20% van de patiënten die verondersteld werden met de behandeling door te gaan en gestopt waren).

 "Deze studie bevestigt dat hervallen bijzonder vaak voorkomt na het stoppen van de behandeling, vooral bij patiënten die verscheidene depressieve episoden hebben doorgemaakt", aldus professor Jeffrey L. Jackson (Medical College of Wisconsin, Milwaukee). Hij adviseert om patiënten met een eenmalige depressieve episode aan te moedigen om na ten minste zes maanden remissie te overwegen met de behandeling te stoppen. Voor mensen met een chronische depressie "stel ik een levenslange behandeling voor, of niet-farmaceutische benaderingen zoals cognitieve gedragstherapieën. In ieder geval is regelmatige controle van depressieve patiënten noodzakelijk.

Ref: G. Lewis et al., NEJM, 2021.