Werkzaamheid van diclofenac gel in MFS

Afbeelding
x
D-TORCH is een gerandomiseerde klinische studie ontworpen om de werkzaamheid van topische diclofenac 1% in de preventie van capecitabine-geïnduceerd hand-voet-syndroom (HFS)( Hand Foot Syndrome) te beoordelen.

HFS is een relatief veel voorkomende cutane reactie op chemotherapie, die klinische verschijnselen van verschillende intensiteit veroorzaakt, maar die de reguliere toediening van geneesmiddelen in gevaar kan brengen, waardoor artsen genoodzaakt zijn om doses te beperken of lopende chemotherapieprotocollen te onderbreken of aan te passen. De geneesmiddelen die het vaakst in verband worden gebracht met HFS zijn doxorubicine, docetaxel en fluoropyrimidines zoals intraveneus 5-fluorouracil (5-FU), capecitabine (een orale prodrug van 5-FU) en S-1. Capecitabine en zijn afbraakmetabolieten lijken direct of indirect de ontstekingsroutes van cycloxygenase-2 (COX-2) te activeren. Zeer bemoedigende resultaten werden gepresenteerd op de American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2023 bijeenkomst, waarin de werkzaamheid van een diclofenac gel werd aangetoond bij het verminderen van de incidentie van HFS bij 130 mannen en vrouwen met borstkanker of kanker van het maagdarmkanaal. De incidentie van graad >2 HFS was 3,8% in de diclofenacgroep vergeleken met 15% in de placebogroep. Dosisverlagingen van capecitabine kwamen minder vaak voor in de diclofenacgroep dan in de placebogroep.