1 december: nieuw zorgtraject voor zwaarlijvige kinderen

Afbeelding
X
In België wordt ongeveer 5,8% van de kinderen van 2 tot en met 17 jaar als zwaarlijvig beschouwd. Obesitas heeft een grote impact op hun levenskwaliteit, zowel nu als in de toekomst. Het is een complexe interactie van fysieke, sociale en psychologische factoren. Daarom wordt op 1 december 2023 een multidisciplinair behandelplan aangeboden aan deze kinderen. Dit behandelplan op maat wordt opgesteld door een van de 25 multidisciplinaire kinderobesitascentra die hiervoor zijn opgericht. In eerste instantie gaat het om 5.000 jongeren. Meer kinderen krijgen ook toegang tot een diëtist, die nu volledig wordt vergoed.

In België wordt ongeveer 5,8% van de kinderen van 2 tot en met 17 jaar als zwaarlijvig beschouwd. Obesitas heeft een grote impact op hun levenskwaliteit, zowel nu als in de toekomst. Het is een complexe interactie van fysieke, sociale en psychologische factoren. Daarom wordt op 1 december 2023 een multidisciplinair behandelplan aangeboden aan deze kinderen. Dit behandelplan op maat wordt opgesteld door een van de 25 multidisciplinaire kinderobesitascentra die hiervoor zijn opgericht. In eerste instantie gaat het om 5.000 jongeren. Meer kinderen krijgen ook toegang tot een diëtist, die nu volledig wordt vergoed.

 

Zwaarlijvige kinderen tussen 2 en 17 jaar inbegrepen, zullen van deze gerichte steun kunnen genieten zodra hun body mass index (BMI) een bepaalde drempel bereikt. Deze drempel varieert naargelang de leeftijd en het geslacht van het kind.

Kinderen kunnen naar een multidisciplinair centrum voor pediatrische obesitas (CMPO) worden doorverwezen door hun huisarts of door een kinderarts, maar ook door een arts van ONE, een PMS-centrum, enz. op basis van hun behoeften.

Het kind wordt onderzocht en krijgt een "niveau van behoefte" toegewezen variërend van 0 tot 3, bepaald op basis van het Edmonton Obesity Staging System for Pediatrics (EOSS-P). Dit instrument wordt gebruikt om een eerste screening op risicofactoren uit te voeren en om de ernst van obesitas in te schatten. Afhankelijk van het resultaat wordt het kind doorverwezen naar het meest geschikte zorgniveau voor verdere behandeling.

·       Kinderen met een EOSS-P behoefte niveau van 0 of 1 worden niet behandeld in een CMPO, maar in eerste instantie door hun huisarts of kinderarts, eventueel in samenwerking met andere ambulante zorgverleners. Hun huisarts kan echter wel contact opnemen met een CMPO voor verder advies over het behandelplan.

·       Kinderen met een EOSS-P behoefte niveau van 2 of 3 worden behandeld als onderdeel van een ambulant multidisciplinair zorgtraject in een CMPO.

Indien nodig kan het centrum het kind doorverwijzen naar een nog meer gespecialiseerd zorgcentrum (Clairs Vallons of Zeepreventorium).

Dit zorgtraject is een manier om de behandeling te organiseren en te coördineren binnen multidisciplinaire centra die gespecialiseerd zijn in obesitas bij kinderen. Een team van zorgverleners werkt samen en bestaat uit: een kinderarts, een gespecialiseerde diëtist, een gespecialiseerde psycholoog, een fysiotherapeut, een maatschappelijk werker of sociaal verpleegkundige en een administratief medewerker. Afhankelijk van de vastgestelde behoeften krijgt het kind een individueel behandelplan op maat. De behandeling wordt volledig vergoed, met uitzondering van specifieke consultaties bij de kinderarts van het centrum of voorgeschreven medicatie. Er worden ook een aantal preventieve maatregelen genomen.