Privacyverklaring

Uw privacy is uitermate belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring (hierna: ‘Privacyverklaring’) zet uiteen of en hoe uw persoonsgegevens worden verzameld wanneer u gebruik maakt van onze website https://www.mtouch.be, (hierna: ‘Website’) of wanneer uw persoonsgegevens op eender welke andere manier door ons worden verzameld. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens inzamelen en verwerken.

Deze Privacyverklaring dient te worden gelezen in samenhang met onze disclaimer.

De persoonsgegevens worden verwerkt door de vennootschap MTOUCH BVBA,an IQVIA business, met adres 1930 Zaventem, Da Vincilaan 7, en met als ondernemingsnummer 0597.829.806 (tel: +32(0)4 85 19 10 45 –  e-mailadres: events@mtouch.be). Deze Privacyverklaring is van toepassing op de Website, die wordt uitgebaat door deze vennootschap, en op eender welk ander document door ons uitgegeven en waarmee uw persoonsgegevens door ons zouden kunnen worden verzameld.  

Verwerking van persoonsgegevens


Door het aanvaarden van de Privacyverklaring, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals meer in detail hieronder beschreven.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en meer bepaald met de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening Gegevensbescherming (2016/679) van 27 april 2016, van toepassing vanaf 25 mei 2018 (hierna samen: “De Privacywetgeving”).

Wijzen waarop persoonsgegevens worden verzameld

Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verzameld wanneer u via onze Website een contactformulier invult, wanneer u een formulier invult bij informatie-avonden, wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief, wanneer u zich registreert voor het volgen van de presentaties en/of wanneer u een test aflegt in het kader daarvan.

De persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verwerken uw naam, adres, beroep en e-mailadres die u heeft meegedeeld bij het invullen van een contactformulier, bij het invullen van een formulier bij informatie-avonden en bij de eventuele inschrijving op onze nieuwsbrief.

Voor het deel van de Website waar u lid kan worden van de MTOUCH-club of waar u, met het oog op uw permanente opleiding, de presentaties zal volgen en waarbij een attest na afleggen van een test afgeleverd zal worden, verzamelen en verwerken wij de volgende persoonsgegevens: uw naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, APB/RIZIV-nummer.

Bij een bezoek aan onze Website registeren wij ook uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u eventueel heeft doorverwezen naar onze Website, de pagina’s die u op onze Website bezoekt en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verbetering van onze Website. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u te identificeren.

Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

 1. Verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u aan ons meedeelt, om u toe te laten de permanente opleidingen te volgen, er een test over af te leggen en om u het attest dat bewijst dat u een bepaalde activiteit heeft gevolgd over te maken. De verwerking van uw persoonsgegevens is in dat opzicht ook noodzakelijk om de inschrijvingen en aanvragen te beheren, om het beheer van de Website en de klantenadministratie te kunnen verzekeren en voor het optimaliseren van de kwaliteit van onze diensten aangeboden via de Website.

 1. Verwerking die berust op de toestemming van de betrokkene

Indien u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven kunnen uw persoonsgegevens ook gebruikt worden voor:

 • Het toesturen van onze nieuwsbrief en publiciteit om u op de hoogte houden van enerzijds de activiteiten of diensten van MTOUCH en anderzijds elk nieuw aanbod of diensten dat u kan interesseren.

 1. Verwerking op basis van legitiem belang van MTOUCH

Wij gebruiken de verkregen persoonsgegevens ook om voor intern gebruik marktstudies en analyses uit te voeren en bezoekersstatistieken samen te stellen.

Partijen met toegang tot de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

De verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op het beheer van de inschrijvingen/aanvragen gebeurt op geautomatiseerde en beveiligde wijze via specifieke software van een derde onderneming, aan wie uw persoonsgegevens daartoe doorgegeven worden. MTOUCH garandeert dat deze derde onderneming, die de verwerker is van uw persoonsgegevens, afdoende garanties biedt met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van uw persoonsgegevens aan de vereisten van de Privacyverklaring voldoet en de bescherming van uw rechten is gewaarborgd.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden. Dit betekent dat uw persoonsgegevens zullen verwijderd worden uit onze bestanden en u niet langer informatie over ons zal ontvangen wanneer:

 • Uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en onze verplichtingen in het kader daarvan.

Wij houden uw persoonsgegevens gemiddeld 6 maanden bij na afloop van de door u gevolgde opleiding/afgelegde test, behoudens wanneer u lid bent van de MTOUCH-club.

 • U uw toestemming heeft ingetrokken of ons heeft aangegeven dat u wenst dat uw persoonsgegevens verwijderd worden, in de gevallen waarbij de verwerking van uw persoonsgegevens zich louter steunt op uw toestemming.

Rechten van de betrokkenen

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hierboven aangehaalde contactgegevens.

 • Inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste persoonsgegevens of het laten verwijderen van persoonsgegevens, alsook het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • De overdracht van uw persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
 • Het intrekken van uw toestemming voor om het even welke verwerking en meer bepaald voor:
  • Het u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor de inschrijving op de nieuwsbrief en het u daarbij toesturen van publiciteit over elk nieuw aanbod of diensten dat u kan interesseren.

Het is u ook mogelijk  een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Gegevensbeschermingsautoriteit)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00

commission@privacycommission.be

Wijzigingen

MTOUCH behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring te wijzigen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 20/05/2018. Bij wijziging van de Privacyverklaring zal u hiervan op de hoogte worden gebracht en zal u opnieuw gevraagd worden om de Privacyverklaring door te nemen en te aanvaarden.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 26/05/2020:

Noodzakelijk (1)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
CookieConsent mtouch.be Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie

Statistieken (4)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
_ga mtouch.be Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_gat mtouch.be Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag HTTP Cookie
_gid mtouch.be Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie
collect google-analytics.com Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Session Pixel Tracker

Marketing (11)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type
GPS youtube.com Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie. 1 dag HTTP Cookie
IDE doubleclick.net Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 1 jaar HTTP Cookie
test_cookie doubleclick.net Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 1 dag HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's. 179 dagen HTTP Cookie
YSC youtube.com Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Session HTTP Cookie
yt-remote-cast-installed youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage