Alcohol gerelateerde leverkanker: nieuwe genen geïdentificeerd

Afbeelding
liver
Een team van onderzoekers heeft de eerste genoomwijde associatiestudie voor alcohol gerelateerde leverkanker uitgevoerd. In deze studie werden de genomen vergeleken van duizenden chronische zware drinkers die al dan niet een hepatocellulair carcinoom (HCC) hadden ontwikkeld, de meest voorkomende leverkanker en de op twee na meest voorkomende doodsoorzaak door kanker wereldwijd.

Hoewel het risico om leverkanker te ontwikkelen toeneemt met de ernst van de door alcohol veroorzaakte leverbeschadiging, zal leverkanker zich slechts bij een minderheid van de chronische zware drinkers ontwikkelen. Deze bevinding suggereert dat genetische factoren een rol spelen bij de progressie van leverschade tot HCC. Begrijpen waarom sommige patiënten HCC ontwikkelen en andere niet, is de vraag die het team van professor Jacques Devière van het Erasmusziekenhuis en de ULB zich heeft gesteld. In samenwerking met Franse onderzoekers heeft Prof. Eric Trépo, gastro-enteroloog van het Erasmusziekenhuis en bevoegd onderzoeker van het Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS van de ULB, de eerste genoomwijde associatiestudie voor alcohol gerelateerde leverkanker uitgevoerd, die op 11 december 2021 in The Lancet Oncology is gepubliceerd. Meer specifiek werden in deze studie de genomen vergeleken van duizenden chronische zware drinkers die al dan niet HCC hadden ontwikkeld. De onderzoekers identificeerden twee nieuwe genen, WNT3A-WNT9A, waarvan de genetische variaties geassocieerd zijn met een verminderd risico op het ontwikkelen van HCC bij patiënten met chronisch zwaar drinken. Deze genetische variaties zouden de reactie van het immuunsysteem kunnen beïnvloeden op een manier die beschermend is tegen de ontwikkeling van HCC. De onderzoekers bevestigden ook dat genetische variaties in andere genen (PNPLA3, TM6SF2, HSD17B13) het risico van alcohol gerelateerd HCC moduleren. Deze resultaten geven een beter inzicht in de mechanismen van interactie tussen blootstelling aan alcohol en genetische diversiteit bij individuen die leiden tot de ontwikkeling van leverkanker.

Hoewel genetische variaties, die bij alle individuen aanwezig zijn, een bescheiden invloed kunnen hebben op het risico van door alcohol veroorzaakte HCC, mag niet uit het oog worden verloren dat beperking van de alcoholconsumptie een veel grotere invloed heeft op het voorkomen van het risico van leverkanker. Bovendien zou deze studie kunnen bijdragen tot een beter begrip van de mechanismen die verband houden met de ontwikkeling van alcohol-geïnduceerd HCC en nieuwe wegen openen voor onderzoek om nieuwe therapeutische doelen te identificeren voor de bestrijding van leverkanker.