De doeltreffendheid van antidepressiva bij chronische pijn

Afbeelding
x
Antidepressiva worden vaak voorgeschreven bij chronische pijn. Een Cochrane review heeft hun doeltreffendheid opnieuw geëvalueerd.

Volgens een nieuwe Cochrane review, dat zojuist is gepubliceerd, is het niveau van bewijs voor het gebruik van antidepressiva bij de behandeling van chronische pijn - maar niet van hoofdpijn - eigenlijk laag, met één uitzondering. Met 176 geanalyseerde klinische onderzoeken en bijna 30.000 deelnemende patiënten is dit de grootste analyse tot nu toe over dit onderwerp. De meeste studies waren placebogecontroleerd en parallel uitgevoerd. De meest voorkomende aandoeningen waren fibromyalgie (59 studies), neuropathische pijn (49 studies) en pijn aan het spieren-en beendergestel (40 studies). Er werden 25 antidepressiva geanalyseerd. Wat de gegevens over de werkzaamheid betreft, was duloxetine de enige behandeling die een duidelijke, zij het matige, werkzaamheid liet zien. De standaarddosis bleek even efficiënt als de hoge dosis voor de meeste beoordelingscriteria. Milnacipran toonde ook een effect, "hoewel de zekerheid van het bewijs minder groot is dan voor duloxetine", aldus de auteurs, die verdere studies suggereren. Daarentegen "was er onvoldoende bewijs om stevige conclusies te trekken over de werkzaamheid en veiligheid van enig ander antidepressivum voor chronische pijn", vervolgen de onderzoekers - inclusief amitriptyline. De auteurs wijzen ook op het gebrek aan gegevens over de bijwerkingen van deze behandelingen, met " een zeer lage zekerheid van wetenschappelijk onderbouwd bewijs voor alle veiligheidsresultaten (bijwerkingen, ernstige bijwerkingen en ontwenning) voor alle antidepressiva. 

 

Referenties: Cochrane Library (9 mail 2023)