Diabetespatiënten type II: sensoren gratis vanaf 1 juli 2023

Afbeelding
x
Vanaf nu worden sensoren volledig vergoed voor 18.900 kinderen en volwassenen met diabetes type II die zich minstens drie doses insuline per dag moeten toedienen. Het INAMI Verzekeringscomité heeft deze beslissing vorige week genomen. "Het gebruik van de sensor heeft een grote toegevoegde waarde voor diabetespatiënten. Het maakt hun leven gemakkelijker, vermindert het aantal ziekenhuisopnames en vermindert het absenteïsme op school en op het werk", zegt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.
De maatregel is van toepassing op groep B-patiënten met diabetes type 2 die een intensieve behandeling nodig hebben, minstens vier keer per dag bloed moeten laten prikken om hun bloedsuikerspiegel te meten en minstens drie keer per dag insuline-injecties moeten krijgen. Voor deze patiënten biedt het gebruik van een meetsensor een grote toegevoegde waarde. Vandaag wordt de sensor al vergoed voor type 1 diabetespatiënten. Diabetespatiënten van type 2 moeten een aanzienlijke toeslag betalen om de sensormeting te kunnen gebruiken. Deze toeslag van ruim €920 per jaar is een grote barrière voor toegang tot deze meetmethode. Hierdoor maakten in 2021 minder dan 2.000 patiënten in deze groep gebruik van sensoren. Minister Frank Vandenbroucke heeft bij de opmaak van de begroting een budget van 18,2 miljoen euro vrijgemaakt en beslist om vanaf 1 juli 2023 de kosten van sensormetingen bij diabetespatiënten van groep B met diabetes type 2, zowel volwassenen als kinderen, terug te betalen. Diabetespatiëntenverenigingen vroegen al langer om deze terugbetaling. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat patiënten die deze meetmethode gebruiken beter in staat zijn om met hun diabetes om te gaan, dat het aantal ziekenhuisopnames voor deze patiënten als gevolg van ernstige hypoglykemie daalt en dat ook het school- en werkverzuim daalt. Op de lange termijn zullen deze patiënten waarschijnlijk minder complicaties ondervinden van hun diabetes en dus gezonder zijn. Bovendien hoeven deze patiënten minder in hun vingers te prikken om hun bloedsuikerspiegel te testen, wat hun levenskwaliteit zal verbeteren.