Doping: update van de lijst van verboden producten

Afbeelding
z
De lijst met de verboden producten in de sportcompetities is bijgewerkt door het Wereld-Anti-Doping-Agentschap WADA (World Anti Doping Agency)

De belangrijkste wijzigingen betreffen glucocorticoïden, die nu tijdens de wedstrijdperiode verboden zijn voor alle injecteerbare toedieningswijzen, en geïnhaleerde salbutamol, waarvan de doseringsintervallen en doseringen per dosis zijn verlaagd tot 600 µg/8 uur. Ander nieuws is dat koolzuuranhydraseremmers nu oogheelkundig mogen worden gebruikt zonder een vrijstelling voor therapeutisch gebruik. Bovendien bevestigt de lijst dat de toediening van glucocorticoïden via de oftalmologische route bij wedstrijden niet verboden is. Ten slotte zijn bètablokkers nu permanent verboden (in en buiten competitieverband) in alle onderwatersporten (inclusief vrijduiken). Een andere wijziging, het verbod op tramadol in wedstrijdverband, wordt van kracht op 1 januari 2024.

Meer informatie: www.wada-ama.org

De lijst met de verboden producten in de sportcompetities