Een "immunologische voetafdruk" voorspelt het risico op overlijden aan Covid-19

Afbeelding
x
Onderzoekers van de KU Leuven en UZ Leuven hebben een "immunologische voetafdruk" vastgesteld van mensen die besmet zijn met het coronavirus. Uit deze voetafdruk blijkt dat de aanwezigheid van een bepaald eiwit het risico op overlijden verhoogt. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Aging.
In de zomer van 2021 namen de onderzoekers neusslijmstalen van meer dan 600 mensen die werkten of woonden in drie woonzorgcentra in Nijvel, Luik en Zaventem. In deze inrichtingen was een grote epidemie van Covid uitgebroken, waarbij meer dan een vijfde van de bewoners die positief testten het leven lieten. Bijna allen waren tweemaal gevaccineerd. De onderzoekers ontdekten drie verschillende dominante varianten bij de besmette personen: Delta in één van de centra, Gamma in een tweede en Mu in de derde. De laatste variant, minder bekend bij het grote publiek, werd als minder zorgwekkend beschouwd. "Het was verrassend dat ook de Mu-variant, die als 'niet zorgwekkend' werd beschouwd, tot zoveel sterfgevallen leidde", verklaart immunoloog Johan Van Weyenbergh (Rega Institute-KU Leuven). "We wilden begrijpen waarom dit het geval was en kijken welke elementen de drie epidemieën gemeen hadden. Uit analyses van neusswabs bleek dat het coronavirus vaker de dood veroorzaakte bij mensen die een hoog niveau van een bepaald cytokine-eiwit in hun immuunsysteem hadden. "Het eiwit veroorzaakt een ontstekingsreactie in het immuunsysteem van iemand die met het virus is besmet," legt Johan Van Weyenbergh uit. "Hoe meer cytokine-eiwitten er in de neusswabs zaten, hoe sneller mensen stierven."