Een vaccin tegen bronchiolitis goedgekeurd in Europa

Afbeelding
x
RSV is een wijdverspreid en zeer besmettelijk virus dat vooral bekend staat als veroorzaker van bronchiolitis bij baby's in de winter. Maar het treft ook volwassenen en kan gevaarlijk zijn voor ouderen als het zich ontwikkelt tot een luchtweginfectie (bronchiolitis of longontsteking). Het GSK Laboratorium heeft groen licht gekregen van de Europese Commissie om zijn respiratoir syncytieel virus (RSV)-vaccin op de markt te brengen voor mensen ouder dan 60 jaar.

RSV veroorzaakt jaarlijks meer dan 270.000 ziekenhuisopnames en ongeveer 20.000 sterfgevallen onder ouderen in Europa.  Vorige maand gaf het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een positief advies over het op de markt brengen van het Arexvy vaccin. Op 7 juni besloot de Europese Commissie het vaccin goed te keuren voor 60-plussers. De eerste lanceringen van het vaccin in de Europese Unie zijn gepland voor het RSV-seizoen van 2023-2024, dat meestal in de herfst begint. Europa treedt hiermee in de voetsporen van de Verenigde Staten, die vorige maand het op de markt brengen van Arexvy, ook voor ouderen, goedkeurde. "Deze beslissing is een belangrijke stap (...) gezien de toename van RSV-infecties in de EU afgelopen winter", aldus de Europese Commissie, die ook heeft besloten om de toelatingsprocedure voor vaccins te versnellen gezien de belangen die op het spel staan.

Eind 2022 keurde de Europese Unie ook nirsevimab goed, een preventieve behandeling voor bronchiolitis bij zuigelingen, gezamenlijk ontwikkeld door AstraZeneca en Sanofi.