Frankrijk: opschorting van de online verkoop van paracetamol

Afbeelding
paracétamol
Om de maandenlange spanningen in het aanbod te beperken, is de online verkoop van paracetamol opgeschort, volgens een besluit in de "journal officiel"*. Het verbod geldt voorlopig tot 31 januari.

Bij een op 4 januari in het "Journal officiel" gepubliceerd besluit wordt de onlineverkoop van paracetamol opgeschort tot 31 januari 2023. "De verschillende maatregelen van de gezondheidsautoriteiten, hoe doeltreffend ook, hebben er tot dusver geen einde aan kunnen maken", erkent de beschikking, verwijzend naar de spanningen in de bevoorrading. Het Franse nationale agentschap voor de veiligheid van geneesmiddelen (ANSM) vraagt apothekers al maanden om de verkoop van paracetamol te rantsoeneren. In december had het ministerie van Volksgezondheid al gewaarschuwd dat de situatie ondanks deze maatregelen "complex" bleef en dat het enkele weken zou nemen vooraleer er een oplossing komt. Het besluit om de online verkoop van paracetamol op te schorten is ook ingegeven door de gezondheidssituatie in China, waar het aantal gevallen van Covid de afgelopen weken explosief is gestegen. Bijgevolg heeft de Chinese regering de uitvoer van paracetamol verboden, China produceert daarbij ook een groot deel van de werkzame stof die door laboratoria over de hele wereld wordt gebruikt.

*https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046891762