HPV: bijna 1 op 3 mannen besmet

Afbeelding
x
Op een moment dat de vaccinatiecampagne tegen het humaan papillomavirus (HPV) in België wordt opgevoerd, hebben recente gegevens het belang van deze preventie versterkt door de groeiende prevalentie van deze infectie bij jonge mannen en adolescenten aan te tonen.

Internationale auteurs voerden een meta-analyse uit van in totaal 65 onderzoeken die werden uitgevoerd in 35 landen. De resultaten, gepubliceerd in The Lancet, toonden aan dat de prevalentie van HPV werd geschat op 31% van mannen ouder dan 15 jaar voor alle HPV's, en 21% voor oncogene HPV's.

HPV-16 was het meest voorkomende genotype (5%), gevolgd door HPV-6 (4%).

Jonge volwassenen tussen 25 en 29 jaar werden het meest getroffen (35%). De auteurs wijzen er echter op dat "alle seksueel actieve mannen, ongeacht hun leeftijd, een belangrijk reservoir van genitale HPV vormen" en daarom systematisch moeten worden opgenomen in preventiecampagnes. "Deze schattingen benadrukken het belang van het betrekken van mannen bij allesomvattende HPV-preventiestrategieën die gericht zijn op het terugdringen van HPV-gerelateerde morbiditeit en mortaliteit bij mannen en uiteindelijk op het uitroeien van baarmoederhalskanker en andere HPV-gerelateerde ziekten."

Volgens het International Agency for Research on Cancer, geciteerd in het artikel in The Lancet, wordt geschat dat er in 2018 ongeveer 69.400 gevallen van kanker veroorzaakt door HPV bij mannen zullen zijn. 

Referentie: 

Lancet Glob Health 2023; 11: e1345–62.