Kuchjes zijn vaak niet zo onschuldig. Ze kunnen wijzen op COPD.

Afbeelding
x
21 november is de Wereld COPD-Dag. En dat is een goede gelegenheid om de aandacht te vestigen op deze verraderlijke, maar weinig bekende ziekte. In België lijden ongeveer 800.000 mensen aan COPD, maar de helft van hen weet het niet omdat de diagnose nog niet is gesteld. Daarom heeft APB zich aangesloten bij een bewustmakingsactie.

Chronische obstructieve longziekte (COPD) is een veel voorkomende, te voorkomen en te behandelen longziekte die wordt gekenmerkt door onomkeerbare luchtwegobstructie en aanhoudende ademhalingssymptomen. De aanhoudende beperking van de ademhalingsstroom is te wijten aan afwijkingen in de luchtwegen of longblaasjes, meestal veroorzaakt door blootstelling aan schadelijke deeltjes of gassen. Roken is de belangrijkste oorzaak.

COPD-patiënten raken verstrikt in een vicieuze cirkel waarin een beperkte ademhalingsstroom leidt tot dyspneu, die op zijn beurt de inspanningscapaciteit beperkt en dus ook de activiteiten van het dagelijks leven. Deze vermindering van de dagelijkse levensverrichtingen treedt al vroeg in het ziektebeloop op. Daarom is het belangrijk om vroeg in de ziekte in te grijpen, wanneer de potentiële effecten van regressie van obstructie het grootst zijn, met als doel de ziekte te stabiliseren en de impact ervan te minimaliseren. Chronisch respiratoir falen met episodes van exacerbatie is de belangrijkste complicatie. Dit progressieve verloop kan gepaard gaan met episodes van plotselinge exacerbatie die verband houden met bronchiale of longinfecties.

De affiche windt er geen doekjes om. 'Kuchjes zijn vaak niet zo onschuldig. Ze kunnen wijzen op COPD.' De campagne wil mensen die vaak moeten hoesten, kortademig zijn of last hebben van een piepende ademhaling aanmoedigen om een spirometrietest te ondergaan. Door de affiche op te hangen in de apotheek maak je je patiënten bewust van de symptomen en gevaren van COPD.