Medsafetyweek 2023: draag bij aan de veiligheid van geneesmiddelen

Afbeelding
x
Van 6 tot 13 november 2023 neemt het FAGG deel aan de wereldwijde #MedSafetyWeek-campagne, een samenwerking tussen meer dan 80 regelgevende instanties op het gebied van geneesmiddelen en verschillende niet-gouvernementele organisaties. Het doel is om iedereen bewuster te maken van het belang van het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen.

Het thema dit jaar is “Wie kan melden”. Zo richt de campagne zich op de sleutelrol van elke patiënt, arts, apotheker of andere gezondheidszorgbeoefenaar die een bijwerking meldt en zo bijdraagt aan een veilig gebruik van geneesmiddelen.

Eén van de kerntaken van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is om bijwerkingen van geneesmiddelen op te sporen en te analyseren. Eén van de doelen van geneesmiddelenbewaking is om meer informatie te krijgen over gekende bijwerkingen en om nieuwe en onverwachte bijwerkingen te ontdekken. Het voortdurend verzamelen en controleren van informatie uit de ontvangen meldingen helpt bij het identificeren van risico's van geneesmiddelen en bij het nemen van maatregelen om schade tot een minimum te beperken.

 

“Het FAGG kreeg vorig jaar meer dan 6 000 meldingen van vermoedelijke bijwerkingen, waarvan de overgrote meerderheid rechtstreeks van patiënten. Toch is er sprake van onderrapportering. Lang niet alle bijwerkingen worden gemeld. Meer meldingen over een vermoedelijke bijwerking zorgen ervoor dat problemen vlugger worden ontdekt en dat er sneller kan worden ingegrepen. Daarom wil deze campagne iedereen aansporen om bijwerkingen te melden. Elke melding door een patiënt of een gezondheidszorgbeoefenaar zorgt voor meer kennis over de voordelen en risico's van geneesmiddelen.” Zegt Hugues Malonne, administrateur-generaal van het FAGG.

Waar melden?

Eén adres voor de patiënt, de arts of de apotheker: www.eenbijwerkingmelden.be