Ondersteunende zorg: Homeopathische behandelingen verbeteren de kwaliteit van leven

Afbeelding
homeopathie
Een recente studie, gepubliceerd in het tijdschrift The Oncologist, toont de positieve effecten aan van homeopathische behandelingen, in aanvulling van allopathische behandelingen, op de levenskwaliteit van longkankerpatiënten, en ook op hun overleving.

Een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie van professor Frass, gepubliceerd in 2020, evalueerde het effect van een homeopathische behandeling op de levenskwaliteit (primair eindpunt) en de overleving (secundair eindpunt) van patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker. Deze studie toont aan dat homeopathische behandeling in aanvulling op anti-kanker behandeling:

  • Leidt tot een verbetering van de levenskwaliteit (p<0,001): Toen de onderzoekers de homeopathiegroep vergeleken met de placebogroep, stelden ze na 18 weken een significante verbetering vast van 100% van de 15 onderzochte bijwerkingen (waaronder vermoeidheid, misselijkheid, verlies van eetlust).
  • Verhoogde overlevingstijd met 7 maanden bij patiënten die werden behandeld met de homeopathische behandeling naast hun conventionele behandeling in vergelijking met de controlegroep (gemiddelde overleving van 16 maanden in de homeopathische groep versus 9 maanden in de controlegroep) met een p<0,001. Dit effect op de overleving kan worden verklaard door de verbetering van de levenskwaliteit en de vermindering van de bijwerkingen, waardoor de patiënten hun conventionele behandelingen (zoals chemotherapie) beter zouden kunnen verdragen en onderbrekingen van de behandeling zouden kunnen vermijden.

Een andere publicatie uit 2021 bevestigt het positieve effect van homeopathische behandelingen in de oncologische ondersteunende zorg. De beschrijvende, multicentrische studie (5 instellingen gespecialiseerd in de behandeling van kanker) bij 535 patiënten, gepubliceerd in maart 2021, benadrukt:

  • De tevredenheid van kankerpatiënten die homeopathie gebruiken voor ondersteunende zorg: 83% van de patiënten was tevreden (65% van de patiënten had voor hun kanker nooit homeopathie gebruikt).
  • Verbetering van invaliderende symptomen zoals vermoeidheid, pijn, angst, diarree... in 80% van de gevallen 

Referentie 

-  M. Frass et Al, Homeopathic Treatment as an Add-On Therapy May Improve Quality of Life and Prolong Survival in Patients with Non-Small Cell Lung Cancer: A Prospective, Randomized, Placebo-Controlled, Double-Blind, Three-Arm, Multicenter Study, in The Oncologist, 2020.

- Étude du Dr. Jean-Lionel Bagot, Adeline Legrand, Ingrid Theunissen : Use of Homeopathy in Integrative Oncology in Strasbourg, France : Multi-center Cross Sectional Descriptive Study of Patients undergoing Cancer Treatment, in Homeopathy. PubMed, 2021. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33662993