Op welke plaatsen circuleert het coronavirus het meest?

Afbeelding
covid
De hoogste incidentiecijfers, d.w.z. het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in veertien dagen, doen zich voor in de sectoren gezondheidszorg en onderwijs, zoals blijkt uit het tweewekelijks verslag van de KU Leuven en de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Idewe.

Uit de bevindingen van het rapport blijkt ook dat de sectoren en bedrijven die de grootste inspanningen hebben geleverd om de besmetting terug te dringen, het goed doen. "Dit is een bemoedigende ontwikkeling", zegt professor en algemeen directeur Lode Godderis van Idewe. Sinds een jaar publiceert Idewe tweewekelijks een verslag over het aantal besmettingen en hun locatie. Voor dit doel gebruikt Idewe door Sciensano gepubliceerde gegevens, alsmede gegevens uit het socialezekerheidsstelsel. Ten slotte gebruikt de dienst ook zijn eigen gegevens, verzameld tijdens de tracing.

Uit de resultaten blijkt dat het virus de afgelopen twee weken het vaakst de ronde heeft gedaan in de sectoren gezondheidszorg en onderwijs. De incidentie is ook hoog in crèches en kinderdagverblijven. Bovendien is het virus aanwezig in de sociale en de sportsector en in cafés.

"Dit is niet erg verrassend," zegt Lode Godderis, die ook lid is van GEMS, de groep deskundigen die de verschillende regeringen in het land adviseert. "Dit zijn sectoren waar mensen veel nauw contact met elkaar hebben. Het goede nieuws is dat de aantallen lijken te dalen in de sectoren die inspanningen leveren. Lode Godderis wijst bijvoorbeeld op restaurants, waar mensen het vaakst zitten, maar ook op bedrijven, waar werknemers telewerken en sociale afstand bewaren.

Uit analyses van risicovolle contacten blijkt dat pauzes zonder toezicht vaak risicovoller zijn. Dit kunnen bijvoorbeeld korte gesprekken in de personeelskamer of koffiepauzes zijn.

De professor herhaalt daarom zijn eerdere pleidooien voor telewerken en ventilatie, zowel in de horeca als op scholen. Na de aankondiging medio november van een verdere terugkeer naar telewerken is het aantal risicovolle contacten in bedrijven gedaald. "Er is zeker nog ruimte voor verbetering, maar uit de gegevens blijkt dat de bedrijven inspanningen leveren," concludeert de deskundige.