Overgevoelig zenuwstelsel bij patiënten met langdurige Covid

Afbeelding
zenuwstelsel
Meer dan 70% van de patiënten die lijden aan langdurige Covid hebben een verhoogde gevoeligheid van het centrale zenuwstelsel, zo blijkt uit een studie uitgevoerd door onderzoekers van het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Deze overgevoeligheid heeft een grote invloed op de levenskwaliteit van de patiënten.

Een vijfde van hen zegt niet in staat te zijn hun dagelijkse gezins- of beroepsactiviteiten uit te voeren. De lijst van klachten is lang, gaande van extreme vermoeidheid tot depressieve gedachten, kortademigheid, slechte concentratie, duizeligheid, pijn en angst. Deze symptomen komen ook vaak voor bij patiënten met een verhoogde gevoeligheid van het zenuwstelsel, zoals bij fibromyalgie en andere chronische pijnsyndromen. "De studie toont aan dat symptomen van verhoogde gevoeligheid van het zenuwstelsel ('centrale sensitisatie') optreden bij meer dan 70% van de patiënten met langdurige aandoeningen na het oplopen van Covid-19," verklaart Prof. Maarten Moens, neurochirurg gespecialiseerd in chronische pijn aan het UZ Brussel. "Centrale sensitisatie betekent dat de hersenen een signaal als pijn kunnen interpreteren zonder dat er in feite sprake is van een acuut probleem of werkelijke schade in het lichaam. Bovendien begint het lichaam steeds heftiger te reageren, wat leidt tot diffuse maar ernstige stoornissen. En hoe ernstiger de stoornissen, hoe groter de impact op de gezondheidskwaliteit van het leven en de functionele beperkingen."

Uit de studie blijkt ook dat 40% van de patiënten mobiliteitsproblemen ondervond, terwijl 3% meldde bedlegerig te zijn. De onderzoekers wijzen erop dat bij de revalidatie van patiënten met langdurige Covid, naast de conventionele revalidatie gericht op lichamelijk functioneren, speciale aandacht moet worden besteed aan pijneducatie en cognitieve gedragstherapie bij patiënten met centrale sensitisatie-symptomen.