Permanente vorming: nieuwe aanwezigheidsregels

Afbeelding
x
Sinds de COVID-19 pandemie worden alle vormingen gelijkgesteld aan vormingen met verplichte aanwezigheid. Deze versoepeling van de regels geldt dit jaar niet meer. Voortaan wordt er een onderscheid gemaakt tussen live en on-demand activiteiten en is het verplicht om minstens 12 van de 20 opleidingspunten per jaar te behalen op basis van live activiteiten.

Het Koninklijk Besluit (KB), dat de permanente vorming voor apothekers regelt, vereist dat minstens 12 van de gemiddeld 20 opleidingspunten per jaar moeten worden behaald door deel te nemen aan activiteiten waarbij aanwezigheid vereist is. De gewoonten en mogelijkheden op het vlak van opleiding en opvolging van deze activiteiten - zowel face-to-face als online - zijn sterk geëvolueerd. Daarom heeft de VZW Permanente Vorming, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de RA, besloten om vanaf 2023 de volgende definities aan te nemen:

Onder "activiteit" verstaan we: conferentie, hoorcollege, webinar, cursus, les, congres, oefening, e-learning, interprofessioneel overleg of een andere activiteit voor permanente educatie. Een activiteit vindt plaats op een vaststaand ogenblik of op een uitgesteld ogenblik.

·       De eerste categorie behelst alle live activiteiten, waar lesgever en andere apothekers gelijktijdig aanwezig zijn en kunnen interageren. Dit kan zowel fysiek op locatie als online. Een webinar dat op een vaststaand ogenblik met een lesgever gestreamd wordt, en waar de aanwezigheid van apothekers op elk ogenblik met een live poll kan afgetoetst worden, behoort dus tot deze eerste categorie.

·        De tweede categorie behelst on-demand activiteiten, waar de apotheker zelf kiest wanneer hij de vormingsactiviteit volgt. Hiertoe behoren dus e-learnings en heruitzendingen van opgenomen lessen. Uitgestelde activiteiten vinden bijgevolg steeds online plaats, en bevatten een evaluatietest van de verworvenheden.

 

De officina-apotheker is verplicht gemiddeld 20 vormingspunten per jaar te behalen, waarvan minstens 12 punten op basis van live activiteiten.

De website www.pharfolio.be  zal aangepast worden aan deze nieuwe definities.

 

Ref: www.apb.be