Schizofrenie bij mannen vaak veroorzaakt door excessief cannabisgebruik

Afbeelding
x
Volgens een studie die op 4 mei 2023 in het vaktijdschrift Psychological Medicine is gepubliceerd, is tot 30% van alle gevallen van schizofrenie bij jonge mannen te wijten aan problematisch cannabisgebruik. Schizofrenie wordt met name gekenmerkt door een desintegratie van de persoonlijkheid en een verlies van contact met de werkelijkheid.

Wetenschappers onderzochten een grote Deense dataset om te zien hoe de stoornis door het gebruik van cannabis ("cannabis use disorder", CUD) en schizofrenie samenhangen. Criteria voor CUD zijn zwaar gebruik, sterk verlangen naar drugs, of terugtrekking uit of beperking van belangrijke sociale, beroepsmatige of vrijetijdsactiviteiten.

Eerdere studies hebben aangetoond dat stoornissen door cannabisgebruik in verband kunnen worden gebracht met ernstige geestesziekten, zoals schizofrenie, zowel bij mannen als bij vrouwen. Onderzoekers van het team van Carsten Hjorthøj van het Universitair Ziekenhuis van Kopenhagen hebben nu de mensen bestudeerd die het meeste risico lopen.

Uit de analyse blijkt dat 15% van schizofrenie bij mannen in Denemarken in 2021 voorkomen had kunnen worden als CUD werd vermeden. Bij vrouwen was dat 4%. Het percentage was vooral hoog onder jonge mannen van 21-30 jaar (tot 30%). De onderzoekers concluderen dat CUD een belangrijke risicofactor is voor schizofrenie. De resultaten benadrukken het belang van vroegtijdige opsporing en behandeling van CUD en van beleidsbeslissingen over cannabisgebruik en -toegang, met name voor 16- tot 25-jarigen.

Hun nationaal representatieve studie breidt het resultaat uit van een case-control studie uit 2019. Daaruit bleek dat het aantal gevallen van psychose bijzonder hoog was in steden waar regelmatig cannabisproducten, die een bijzonder hoog THC-gehalte hebben, werden geconsumeerd. Elf Europese steden werden bestudeerd, met Amsterdam en Londen als koplopers. Volgens de onderzoekers zou de potentie van de geconsumeerde cannabis dus van invloed kunnen zijn op het risico op schizofrenie. 

Referentie: Psychological Medicine (DOI: 10.1017/S0033291723000880).