Vaccinatie door apothekers wordt concreter

Afbeelding
vaccin
Een wetsvoorstel zou apothekers toelaten het Covid-19-vaccin voor te schrijven en toe te dienen. In geval van anafylactische shock zouden zij ook adrenaline kunnen toedienen. Absym, de Belgische vereniging van medische vakbonden, drukt daarover haar ongenoegen uit.

Minister Frank Vandenbroucke gaat door met zijn plan om apothekers te laten vaccineren tegen Covid-19, zoals hij al stelde in zijn beleidsnota voor de Kamer: "Een aantal gerichte initiatieven, zoals de versterkte rol van de apotheker bij het testen en vaccineren, moeten huisartsen helpen om zich te concentreren op hun kerntaken.»

 

Een wetsvoorstel dat momenteel circuleert, geeft iets concreter uitdrukking aan de bedoelingen van de minister:: "Om de toegankelijkheid van vaccinatie te vergroten en mensen te kunnen bereiken die nog niet gevaccineerd zijn (door gebrek aan toegang tot de zorg (...) is het dus aangewezen om de mogelijkheid om het coronavirusvaccin COVID-19 voor te schrijven en toe te dienen, rechtstreeks uit te breiden tot apothekers", zo leest men in de toelichting van de beweegredenen.

 

Voorschrijven door de apotheker is alleen toegestaan "op voorwaarde dat het vaccin onmiddellijk wordt toegediend in de apotheek waar het voorschrift en de verstrekking plaatsvonden”. Apothekers mogen het coronavirusvaccin dan ook niet aan de patiënt geven voor injectie door een arts.

 

Minister Vandenbroucke geeft de apotheker ook de bevoegdheid om in noodgevallen "subcutane of intramusculaire adrenaline voor te schrijven en toe te dienen". De apotheker kan de vaccinatie toevertrouwen aan een technisch-farmaceutisch assistent, zolang hij er zelf rechtstreeks toezicht op houdt, met een maximum van drie assistenten per aanwezige apotheker.

Het punt van Vandenbroucke wordt nog beter begrepen wanneer later in de tekst blijkt dat de vergunning die apothekers krijgen om het Covid-19-vaccin voor te schrijven en toe te dienen, kan worden uitgebreid tot andere soorten vaccins.

 

"Dit voorstel is ook een directe aanval op het beroep van verpleegkundigen. In tegenstelling tot apothekers zijn verpleegkundigen en artsen klinisch opgeleid om vaccins toe te dienen en te controleren. Er zijn meer dan genoeg artsen en verpleegkundigen in dit land om de taak van coronavirusvaccinatie op zich te nemen en uit te voeren. En het is met hen dat de kwaliteit van de zorg optimaal zal zijn", verklaart Luc Herry, voorzitter van ABSyM.

"Apothekers toestaan het coronavirusvaccin toe te dienen is een klap in het gezicht van de (huis)artsen die het coronavirus sinds het begin van de epidemie in de frontlinie hebben bestreden en die nu worden overstelpt met een berg administratie. Administratie voor de dokters en geneeskunde voor apothekers. Waar is de logica?", zegt Dr Herry boos.