Medisch-farmaceutisch overleg

Cases

Medisch-farmaceutisch overleg

Medisch-farmaceutisch overleg
Een groot farmaceutisch bedrijf
Organiseren van een interactief symposium voor zowel huisartsen als apothekers over 'slaapstoornissen'
Een bijeenkomst onder leiding van een panel bestaande uit een specialist, een huisarts en een apotheker die met live stemmen patiëntendossiers presenteren en bespreken
Meer dan 60 HCP's woonden de bijeenkomst bij