Associatie tussen biologische geneesmiddelen en het risico van ernstige infecties bij psoriasis

Afbeelding
psoriasis
Biologische geneesmiddelen hebben een revolutie teweeggebracht in de behandeling van psoriasis. Aanvankelijk bestond er een risico op toxiciteit, maar na 20 jaar ervaring blijken biologische geneesmiddelen zeer veilig te zijn en kunnen we de patiënten geruststellen.

Het artikel van Penso et al. bevestigt dit gevoel, met name voor IL-17- en IL-23-remmers, maar ook voor oudere TNF-remmers. Natuurlijk concluderen de auteurs dat "het risico van ernstige infecties verhoogd was bij nieuwe gebruikers van infliximab en adalimumab in vergelijking met etanercept", maar wat betekent dit precies?

In de studie zijn bijna 16.000 patiënten onderzocht die adalimumab gebruikten, dus de studie heeft een enorme statistische kracht om zelfs kleine verschillen op te sporen. Het percentage ernstige infecties voor etanercept was ongeveer 2,5 per honderd patiëntjaren; voor adalimumab was dit 2,8.

Dit verschil kan statistisch significant zijn, maar is van weinig klinische betekenis. Waar de studie een hoog risico aantoont, blijft het risico laag. Voor IL-17- en IL-23-remmers toonde de studie geen verhoogd risico op ernstige infecties aan, en voor ustekinumab was het percentage ernstige infecties zelfs lager (ongeveer 20-33%) dan voor etanercept.

Ref.: 

Association Between Biologics Use and Risk of Serious Infection in Patients With Psoriasis.
L Penso, R Dray-Spira, A Weill et al. JAMA Dermatol. 2021 ; 157(9):1056-1065