Continuïteit in de HIV-zorgverlening

Afbeelding
x
Optimale behandeling van Hiv-positieve patiënten vereist continuïteit in de volgende fasen: screening, diagnose, opname in en behoud van de zorg, start van antiretrovirale behandeling en het bereiken van de onderdrukte virale lading. Patiënten met een ondetecteerbare virale lading hebben een betere prognose en kunnen het virus niet langer overdragen via seksueel contact, wat helpt om nieuwe Hiv-infecties te voorkomen. In 2022 leefden naar schatting 19.230 mensen met hiv in België. Van deze mensen met HIV was 97% gediagnosticeerd, kreeg 94% een antiretrovirale behandeling en had 98% een onderdrukte virusbelasting, wat betekent dat 89% van alle mensen met HIV een onderdrukte virusbelasting had.

Cijfers en trends in 2022

Bij mannen die seks hebben met mannen (MSM), in het bijzonder die met de Belgische nationaliteit, is het aantal nieuwe hiv-diagnoses gedaald ten opzichte van 2021, waarmee de neerwaartse trend van de voorgaande jaren wordt hervat.  Dit lijkt te wijzen op de doeltreffendheid van de ingevoerde preventiestrategieën, in het bijzonder de preventieve HIV-behandeling (PrEP). Maar onder MSM van 20-29 jaar, voornamelijk Belgische en Latijns-Amerikaanse, is er voor het tweede achtereenvolgende jaar een aanzienlijke toename van het aantal diagnoses. Dit benadrukt de noodzaak om de toegang tot en het gebruik van alle preventiestrategieën in deze jonge en diverse populatie te optimaliseren, waaronder het gebruik van PrEP. In 2022 zal er een toename zijn van het aantal diagnoses onder heteroseksuele vrouwen met de Afrikaanse nationaliteit ten zuiden van de Sahara. Deze stijging volgt op een scherpe daling in 2020 en 2021. Verschillende factoren die verband houden met migratie en toegang tot gezondheidszorg kunnen deze fluctuerende trend verklaren. Het is mogelijk dat na de covid-19-epidemie de migratiedynamiek en de toegang tot screening zijn verstoord en dat er in 2022 een inhaalslag heeft plaatsgevonden. Deze populatie moet daarom speciale aandacht krijgen in preventiestrategieën, vroegtijdige HIV-screening en snelle toegang tot zorg en behandeling. In 2022 kregen, naast de 597 mensen bij wie de diagnose HIV nieuw was gesteld, 455 mensen een bevestiging van een reeds bestaande diagnose HIV. Een kwart daarvan waren mensen met de Oekraïense nationaliteit, voornamelijk vrouwen, die de oorlog in hun land waren ontvlucht. 

Continuïteit in de HIV-zorgverlening

Optimale behandeling van Hiv-positieve patiënten vereist continuïteit in de volgende fasen: screening, diagnose, opname in en behoud van de zorg, start van antiretrovirale behandeling en het bereiken van de onderdrukte virale lading. Patiënten met een ondetecteerbare virale lading hebben een betere prognose en kunnen het virus niet langer overdragen via seksueel contact, wat helpt om nieuwe Hiv-infecties te voorkomen. In 2022 leefden naar schatting 19.230 mensen met hiv in België. Van deze mensen met HIV was 97% gediagnosticeerd, kreeg 94% een antiretrovirale behandeling en had 98% een onderdrukte virusbelasting, wat betekent dat 89% van alle mensen met HIV een onderdrukte virusbelasting had.

België heeft dus daarmee de UNAIDS-doeltellingen “95-95-95” voor 2025 bereikt. https://aidstargets2025.unaids.org/

"Ondanks de vooruitgang die de laatste jaren werd geboekt, is de hiv-epidemie in België nog niet onder controle. Zo verdient de stijging van het aantal diagnoses bij jonge MSM onze aandacht. Verdere vooruitgang is essentieel op het vlak van vroegtijdige diagnose en doeltreffend gebruik van de verschillende preventiestrategieën, waaronder PrEP, door mensen die risico lopen op besmetting met hiv. Om dit te bereiken, moeten bepaalde aanpassingen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld door de screeningactiviteiten op te voeren in steden waar hiv meer voorkomt en door sleutelpopulaties proactief te benaderen om het gebruik van gecombineerde preventie te optimaliseren" merkt Dominique Van Beckhoven, Sciensano, op.