Covid-19: Ongewone symptomen van de ziekte

Afbeelding
covid
De Franse Academie voor Geneeskunde dringt aan op de noodzaak om screeningtests voor SARS-CoV-2 voor te schrijven "bij de geringste twijfel in het kader van een ruw, een atypisch of ongewoon klinisch beeld" dat aan Covid-19 zou kunnen doen denken. Eveneens om bepaalde klinische presentaties in herinnering te brengen, die niet zo vaak voorkomen als de klassieke koorts en de ademhalingsverschijnselen, maar die wel bekend moeten zijn.

Neurologisch gezien komen agueusia en anosmia veel voor. Er kan echter wel oculomotorische verlamming of het Guillain-Barré-syndroom (verlamming door perifere zenuwschade) worden waargenomen, evenals constrictieve, onregelmatige en langdurige pijn. Bij oudere patiënten kan de ziekte leiden tot verwarringssyndroom of geheugenstoornissen. Sinds het begin van de epidemie is er sprake van pseudo-vrieswonden, vooral bij kinderen en jonge volwassenen. Dishydrosis, blaasjes, urticaria of exantheem worden minder vaak gemeld.

Later werd er bij kinderen van 9 tot 17 jaar een evocatief beeld van de ziekte van Kawasaki (ernstige buikpijn gevolgd door een cardiogene shock) beschreven.

Tot slot worden verschillende endocriene en metabole stoornissen vermeld: testosteronproductietekort, hypokaliaemie, lymfopenie, subacute thryreoïditis, hypocalciëmie, hyperglycemie...