Donanemab, nieuwe hoop voor Alzheimerpatiënten.

Afbeelding
x
Donanemab, dat is ontwikkeld door het Lilly laboratorium, toont in fase 3 bemoedigende resultaten bij het verminderen van cognitieve achteruitgang bij bepaalde patiënten.
Donanemab beoogt de toxische Amyloid Beta-plakken in de hersenen van Alzheimerpatiënten te elimineren.
Ook wordt aangenomen dat het de cognitieve achteruitgang aanzienlijk vertraagt.

Meer dan 1700 patiënten tussen 60 en 85 jaar namen deel aan de studie. Sommigen hadden lichte cognitieve stoornissen, anderen hadden Alzheimer in een licht stadium. De studie werd dubbelblind uitgevoerd, met een controlegroep die een placebo kreeg. De studie controleerde niet alleen de cognitieve toestand van de deelnemers, maar ook hun vermogen om activiteiten van het dagelijks leven uit te voeren.

Zo werd bij de 1736 deelnemers een vertraging van 22% in cognitieve achteruitgang vastgesteld bij patiënten die donanemab kregen na 18 maanden behandeling. Donanemab verminderde ook de geëvalueerde tekorten in het vermogen om dagelijkse taken uit te voeren met 28%. Het laboratorium keek ook naar de invloed van Tau op de respons op de behandeling. Patiënten met een hoog niveau van Tau hebben waarschijnlijk een snellere progressie van de ziekte dan patiënten met een gemiddeld niveau van dit eiwit. Bovendien zouden deze patiënten minder goed kunnen reageren op de behandeling

Wanneer alleen wordt gekeken naar de groep patiënten met gemiddelde Tau-niveaus, zijn de resultaten nog veelbelovender. De cognitieve achteruitgang werd met 35% vertraagd. Daarnaast werd ook een vertraging van de tekorten in de uitvoering van dagelijkse levensverrichtingen met 40% vastgesteld.

Bovendien vertoonde 47% van de deelnemers die donanemab kregen geen achteruitgang op een specifieke maat voor de ernst van de ziekte in de loop van een jaar. In de placebogroep deed slechts 29% dat. Het verschil is significant genoeg om de robuustheid van de resultaten te bevestigen.

"Dit is bemoedigend nieuws voor de wetenschappelijke gemeenschap," zegt Lucie Leroux, hoofd van Stop Alzheimer, de Belgische Stichting voor Alzheimeronderzoek.