Homeopathie, in het hart van de ondersteunende zorg!

Afbeelding
x
Vandaag de dag overleven bijna 9 van de 10 vrouwen borstkanker. Helaas verhult dit cijfer niet de pijn achter de kanker en de bijwerkingen van de behandeling. Homeopathie lijkt een optie te zijn om de ongewenste effecten van een behandeling beter te beheersen, zoals blijkt uit een Frans onderzoek onder 98.000 patiënten met niet-gemetastaseerde borstkanker.

Een Franse retrospectieve observationele studie - bekend als een real-life studie - gepubliceerd in 2022 in Clinical Breast Cancer, een tijdschrift gespecialiseerd in borstkanker, werpt licht op de voordelen van homeopathische behandeling in ondersteunende oncologische zorg na een operatie.  Dit is de eerste studie op basis van gegevens uit het Système National des Données de Santé (SNDS), het gezondheidsdataplatform van het Franse ziekenfonds. In totaal werden 98.000 patiënten met niet-gemetastaseerde borstkanker na een operatie gedurende 5 jaar gevolgd. Tussen 7 en 12 maanden voor de operatie gebruikte 11% van de patiënten al homeopathie.

Toen hun kanker werd vastgesteld, steeg dit cijfer tot 26% van de homeopathiegebruikers. Zes maanden na de operatie was er een significante algemene vermindering (p<0,01) in het gebruik van conventionele geneesmiddelen voor ondersteunende zorg bij patiënten die minstens drie homeopathische behandelingen hadden gekregen, in tegenstelling tot de groep die geen homeopathie had gekregen. - 21% immunostimulantia - 18% corticoïden - 10% anti-emetica - 10% antidiarreemiddelen. Tot slot blijken patiënten die homeopathie gebruiken minder cardiovasculaire comorbiditeiten en diabetes te hebben.><0.01) van conventionele ondersteunende zorgmedicijnen bij patiënten die ten minste drie homeopathische behandelingen kregen, in tegenstelling tot de groep die geen homeopathie kreeg: - 21% immunostimulantia, - 18% corticoïden, - 10% anti-emetica, - 10% antidiarreemiddelen. Tot slot blijken patiënten die homeopathie gebruiken minder cardiovasculaire co-morbiditeiten en diabetes te hebben. Als onderdeel van een holistische benadering van de geneeskunde, d.w.z. in samenwerking en overeenstemming met conventionele geneeskunde en complementaire therapieën, behandelt homeopathie kanker niet, maar helpt kankerpatiënten beter om te gaan met de ziekte en de bijwerkingen ervan en draagt in het bijzonder bij tot een goede therapietrouw op lange termijn. Deze studie maakt deel uit van het bewijsmateriaal over de voordelen van homeopathie in de ondersteunende zorg. Het biedt een nieuw perspectief, met een innovatieve onderzoeksopzet.--