Misbruik van pregabaline

Afbeelding
x
Pregabaline is een geneesmiddel waarvan het misbruik wereldwijd toeneemt. Het brengt risico's met zich mee in termen van morbiditeit en mortaliteit, die door meervoudig gebruik toenemen. Een recente enquête onder gezondheidswerkers heeft de situatie in Franstalig België geëvalueerd.
Er werden twee cross-sectionele vragenlijstonderzoeken bij sociale gezondheidsdiensten en huisartsen uitgevoerd om de omvang van het misbruik en het profiel van pregabalinegebruikers vast te stellen. Misbruik van pregabaline werd gemeld door 79,6% van de onderzochte diensten (N=59) en 49,6% van de huisartsenpraktijken (N=224). In een derde van de diensten (30,5%) betrof het een groot deel of zelfs een meerderheid van de patiënten, tegenover 2,6% van de huisartsen. Het Brussels Gewest werd meer getroffen dan Wallonië. Qua profiel waren de (misbruikers) gebruikers overwegend mannelijk, relatief jong en uit een gemarginaliseerd milieu (vooral eerste migranten). Het misbruik bleek echter niet tot deze populatie beperkt te zijn. Een deel van de mensen met chronische pijn bleek het ook extra-therapeutisch te gebruiken in huisartsenpraktijken, waar het aandeel vrouwen ook groter was. Negen van de tien mensen combineerden het middel met andere producten, voornamelijk pijnstillers en benzodiazepines. Deze studie bevestigt het wijdverbreide misbruik van pregabaline in Franstalig België onder groepen met een combinatie van biopsychosociale kwetsbaarheden, zoals migranten en gemarginaliseerde druggebruikers. Verdere studies zijn nodig om dit fenomeen beter te begrijpen en er adequaat op te reageren. Ref: Mésusage de prégabaline en Belgique Francophone Richelle L. et Hogge M- Revue médicale de Bruxelles