Risico op afhankelijkheid en ernstige bijwerkingen van ibuprofen en codeïne

Afbeelding
x
Het risico van ernstige bijwerkingen, met name gastro-intestinale en renale, is bekend bij NSAID's, vooral bij risicopatiënten (vooral ouderen) en bij langdurig gebruik van hoge doses. De combinatie van codeïne met ibuprofen kan leiden tot chronisch gebruik en misbruik en dus tot langdurig gebruik van ibuprofen in een dosis die ver boven de aanbevolen dosis ligt.

Bij patiënten die ibuprofen + codeïne gebruiken, zijn ernstige nier-, gastro-intestinale en metabolische toxiciteit, soms met fatale afloop, gemeld, meestal na het gebruik van hoge doses ibuprofen gedurende een langere periode. Dit is een gevolg van codeïne-afhankelijkheid. De belangrijkste gemelde bijwerkingen zijn: gastro-intestinale perforaties en bloedingen, ernstige anemie, nierfalen, renale tubulaire acidose, ernstige hypokaliëmie. Het Pharmaceutical Risk Assessment Committee (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft onlangs gewezen op het risico van renale tubulaire acidose en hypokaliëmie na het gebruik van de vaste combinatie ibuprofen + codeïne. Symptomen die hierop wijzen zijn algemene zwakte of verminderd bewustzijn. De SPC's en bijsluiters van producten die deze combinatie bevatten zullen worden bijgewerkt om de aandacht op dit risico te vestigen. 

reference: https://bcfi.be/nl/