Veneuze insufficiëntie: een chronische en progressieve pathologie

Afbeelding
x
Chronische veneuze insufficiëntie (CVI) komt veel voor in de algemene bevolking en beïnvloedt de levenskwaliteit van patiënten. In België hebben 3 op 4 mensen symptomen en/of tekenen van deze aandoening. CVI is een belangrijke voorspeller van mortaliteit, ongeacht het klinische profiel.
Toch is één op de twee patiënten die door een huisarts wordt gezien al in een vergevorderd stadium van de ziekte. Het is daarom belangrijk om CVI zo snel mogelijk op te sporen en te behandelen. Vandaar het belang van ons apotheekadvies bij de bewustmaking en behandeling van deze ziekte.
Dr. Veroniek Decoene, vaatchirurg, legt uit.

Veneuze insufficiëntie: een chronische en progressieve pathologie

Chronische veneuze insufficiëntie (CVI) komt veel voor in de algemene bevolking en beïnvloedt de levenskwaliteit van patiënten. In België hebben 3 op 4 mensen symptomen en/of tekenen van deze aandoening.  CVI is een belangrijke voorspeller van mortaliteit, ongeacht het klinische profiel.

Toch is één op de twee patiënten die door een huisarts wordt gezien al in een vergevorderd stadium van de ziekte. Het is daarom belangrijk om CVI zo snel mogelijk op te sporen en te behandelen. Vandaar het belang van ons apotheekadvies bij de bewustmaking en behandeling van deze ziekte.

Dr. Veroniek Decoene, vaatchirurg, legt uit.

Pathofysiologie

Veneuze insufficiëntie van de onderste ledematen treedt op wanneer de tonus van de aderwand of de veneuze terugkeer verslechtert: het bloed stroomt traag en heeft de neiging om te stagneren. Oppervlakkige aders zijn het vaakst aangetast; diepe aders, die meer dan 80% van de bloedretour verzorgen, zijn zelden aangetast.

"Alle symptomen van veneuze insufficiëntie zijn het gevolg van langdurige veneuze hyperdruk, waarvan wordt aangenomen dat deze verantwoordelijk is voor chronische ontsteking die gepaard gaat met de ontwikkeling van een micro-angiopathie, die uiteindelijk leidt tot trofische stoornissen," benadrukt vaatchirurg Dr. Decoene.

De verschillende risicofactoren zijn leeftijd, vrouwelijk geslacht, zwangerschap, obesitas, roken, erfelijkheid en een voorgeschiedenis van diep veneuze trombose.

De symptomen waar patiënten over klagen zijn: pijn, een gevoel van zware en gezwollen benen, jeuk, tintelingen, spierkrampen, ......

Klinische tekenen zijn onder andere teleangiëctasieën, spataderen, oedeem, trofische stoornissen (pigmentatie, eczeem, enz.), actieve of genezen zweren (ulcer), enz.

Symptomen en klinische symptomen worden beschreven aan de hand van de CEAP-classificatie.

x

Welke behandeling is er beschikbaar in de apotheek?

Veneuze aandoeningen zijn chronische, progressieve en multifactoriële pathologieën. Dokter Decoene herinnert zich de eerste aanbevelingen wanneer hij wordt geconfronteerd met een patiënt die klaagt over veneuze aandoeningen:   

- Wees proactief en herken risicopatiënten in een vroeg stadium

- Beoordeel de ernst van de tekenen en symptomen

- Beoordeel het risico van de progressieve pathologie

- Stel een vroegtijdige en langdurige behandeling voor,  door in te grijpen op de oorzaak van de pathologie: ontsteking

- Verwijs patiënten tijdig door naar een huisarts of specialist

Het doel van de behandeling is om de levenskwaliteit te verbeteren door de pijn en het gevoel van zware benen te verminderen. Het is ook de bedoeling om het ontstaan van complicaties zoals spataderen, oker-dermatitis, spatadereczeem, beenzweren (ulcera) en flebitis te voorkomen.

De steunpilaren van de behandeling van veneuze insufficiëntie zijn veneuze compressiekousen, venotropen en aanpassen van de levensstijl. Deze verschillende behandelingen vullen elkaar aan en werken synergetisch.

Gezonde levensstijl

Erfelijkheid, leeftijd, het vrouwelijk geslacht, het aantal zwangerschappen, het gewicht, het type beroepsactiviteit (waarbij men lang moet staan) en een zittende levensstijl kunnen allemaal het ontstaan van veneuze aandoeningen bevorderen.

Het is dus duidelijk hoe belangrijk het is om een gezonde levensstijl te volgen: bestrijd overgewicht, beperk roken en alcoholgebruik, loop regelmatig om de kuitspierpomp te activeren, vermijd langdurig staan, vermijd hitte in de benen en nauwsluitende kleding, til de benen op, vermijd blootstelling aan de zon, draag medische compressiekousen als je op reis gaat en neem een antistollingsbehandeling als de patiënt al een acute episode van flebitis heeft gehad, breng koude douches aan op de benen, draag comfortabele schoenen; voor vrouwen wordt een lage hak aanbevolen. Patiënten die lijden aan veneuze insufficiëntie moeten bepaalde fysieke activiteiten uitoefenen, die de veneuze hypertensie verminderen, door de veneuze spierpomp te activeren (wandelen, fietsen, aquagym, zwemmen, enz.).

Compressie

Veneuze compressie is een mechanische behandeling; de oppervlakkige aderen worden blootgesteld aan druk die door het apparaat wordt uitgeoefend om de omvang van de oppervlakkige venen te verminderen, de efficiëntie van de kuitspierpomp te verhogen en oedeem te verminderen.

Er zijn 4 compressieklassen (klasse 1, de zwakste, tot klasse 4, de sterkste). Het apotheekteam zal alleen compressiekousen of -sokken van type 1 en 2 aanbevelen. Compressie moet regelmatig worden gedragen! Compressiekleding, die door patiënten vaak als beperkend wordt ervaren, is alleen nuttig als deze regelmatig, de hele dag door, wordt gedragen, vooral tijdens perioden van extreme hitte. De voordelen ervan moeten duidelijk worden uitgelegd, net als de manier waarop ze worden aangetrokken en verzorgd, zodat patiënten zich zo comfortabel mogelijk voelen.

Als preventieve maatregel worden ze aanbevolen voor iedereen met een hoog risicoberoep (overmatig trappelen) of met een familiegeschiedenis van dergelijke problemen.

Ze zijn geïndiceerd voor:

-Behandeling van chronische veneuze insufficiëntie (alle stadia, maar vooral vanaf stadium C2)

-Behandeling van lymfoedeem en zijn complicaties

-Diepe veneuze trombose (DVT) of oppervlakkige veneuze trombose (SVT) in het acute stadium en als preventieve maatregel

-Post-flebitis

Ze zijn gecontra-indiceerd:

- Bij arteriële insufficiëntie (hypertensie, hypercholesterolaemie, roken, …)

- Als het oedeem van zuiver systemische oorsprong is (hartfalen, nierinsufficiëntie, leverziekte, enz.)

- Bij diabetespatiënten met microangiopathie

Orale venotropen

Ze verbeteren de symptomen en voorkomen dat de ziekte chronisch wordt.

"Er is veel venotrope medicatie op de markt. Ze zijn niet allemaal gelijkwaardig. Sommige venotropica zijn grondig bestudeerd in klinische studies, maar andere behandelingen worden op de markt gebracht zonder dat zij zijn onderzocht.

"In internationale richtlijnen heeft alleen de gezuiverde gemicroniseerde flavonoïde fractie, MPFF (Daflon 500), een graad 1B aanbeveling gekregen voor de verlichting van symptomen geassocieerd met chronische veneuze  ziekte bij patiënten met CEAP Cos tot C6s en patiënten met oedeem," benadrukt Dr. Decoene.

Bij het verstrekken van venotonica, ongeacht de molecule die wordt voorgeschreven, is het belangrijk om een toereikende dosering aan te bevelen en is een behandelingskuur van een maand nodig om de werkzaamheid te beoordelen. In het geval van spataderen, met of zonder schade aan de huid en weefsels, kunnen ze worden gebruikt als adjuvans voor chirurgische behandeling, als de symptomen aanwezig of aanhoudend zijn.

Topische venotonica kunnen af en toe het gevoel van zware benen verlichten.

MPFF, doeltreffend op zowel lange- als korte termijn symptomen

Gevalideerde wetenschappelijke onderzoeken naar geneesmiddelen die zijn geformuleerd met MPFF hebben therapeutische werkzaamheid aangetoond bij verschillende symptomen van veneuze insufficiëntie.

Ze hebben een tweeledig effect: een hemodynamisch effect dat de veneuze terugstroom verbetert en veneuze zwelling vermindert, en een veneus ontstekingsremmend effect door de interactie tussen het endotheel en leukocyten af te remmen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat MPFF veneuze symptomen zowel snel als op lange termijn vermindert.

MPFF vermindert snel veneuze symptomen

x

Yanushko et al. Phlebolymphology. 2014;21(3):146-1511

MPFF vermindert veneuze symptomen op lange termijn

x

Jantet G and the Relief study group. Angiology. 2002;53(3):245-56

"Gezien het brede aanbod van producten voor de behandeling van chronische veneuze insufficiëntie, is MPFF een doeltreffende behandeling voor alle stadia van de ziekte, met de hoogste graad van aanbeveling dankzij de hoogwaardige micronisatie, die de absorptie vergemakkelijkt, en de unieke samenstelling van flavonoïden. Desondanks is chronische veneuze insufficiëntie van nature progressief: geen enkele behandeling of chirurgische techniek kan de ziekte definitief genezen en er is altijd een risico op herhaling," besluit Dr. Decoene.

Referenties: op aanvraag