Vergelijking van de werkzaamheid en veiligheid van verschillende statines

Afbeelding
x
Hoewel er weinig onderzoeken zijn waarin de werkzaamheid van statines wordt vergeleken, hebben Koreaanse onderzoekers de werkzaamheid en veiligheid op lange termijn van deze farmacologische klasse onderzocht in een onderzoek genaamd Lodestar, waarvan de resultaten zijn gepubliceerd in de « BMJ ».

In totaal werden 4.341 patiënten met coronaire hartziekte (gemiddelde leeftijd 65; 28% vrouwen), die werden behandeld in 12 ziekenhuizen in Zuid-Korea, verdeeld in twee groepen die gedurende 3 jaar werden behandeld met de ene of de andere statine: 2.204 patiënten in de rosuvastatinegroep (gemiddelde dagelijkse dosis 17,1 mg) en 2.196 in de atorvastatinegroep (36,0 mg). Er was geen significant verschil tussen de twee groepen wat betreft overlijden door welke oorzaak dan ook (2,6% in de rosuvastatine-groep versus 2,3% in de atorvastatine-groep), myocardinfarct (1,5% versus 1,2%), beroerte (1,1% versus 0,9%) of enige andere revascularisatie (5,3% versus 5,2%).

Het gemiddelde LDL-cholesterolgehalte varieerde echter gedurende de onderzoeksperiode en was lager in de rosuvastatine-groep dan in de atorvastatine-groep (1,8 versus 1,9 mmol/L). Patiënten die rosuvastatine gebruikten hadden ook een hoger percentage diabetes type 2 waarvoor behandeling nodig was (7,2% versus 5,3%; HR 1,39) en staaroperaties (2,5% versus 1,5%; 1,66). De andere veiligheidscriteria verschilden niet tussen de twee groepen.

Concluderend stellen de auteurs dat rosuvastatine en atorvastatine even effectief zijn in cardiovasculaire preventie. Hoewel rosuvastatine wordt geassocieerd met lagere LDL-cholesterolwaarden, heeft het ook een hoger risico op type 2-diabetes dan atorvastatine.

Ref: 

Rosuvastatin versus atorvastatin treatment in adults with coronary artery disease: secondary analysis of the randomised LODESTAR trial. BMJ 2023; 383 doi: https://doi.org/10.1136/bmj-2023-075837