Angina, blaasontsteking: Franse apothekers zullen antibiotica kunnen voorschrijven

Afbeelding
x
Terwijl in België de apothekers nog steeds moeite hebben om zich te profileren op het gebied van vaccinatie, hebben de apothekers in Frankrijk terug een nieuwe stap voorwaarts gezet. Op 31 augustus kondigde Élisabeth Borne aan dat apothekers direct antibiotica mogen voorschrijven bij blaasontsteking of bacteriële angina pectoris, na het uitvoeren van een TROD en een vragenlijst. Deze nieuwe bepaling bevestigt de wens van de regering om steeds meer taken toe te vertrouwen aan apothekers, die al gemachtigd zijn om alle vaccins op de immunisatiekalender voor te schrijven en toe te dienen voor kinderen ouder dan 11 jaar.

De behandeling door apothekers van pollakisurie en niet-febriele urinaire branderigheid bij vrouwen van 16 tot 65 jaar en odynofagie bij patiënten van 6 tot 50 jaar werd voor het eerst uitzonderlijk toegestaan in de zomer van 2022. Op dat moment was het alleen beschikbaar voor apothekers die werkzaam zijn in gezondheidscentra en Multi professionele gezondheidscentra. In maart 2023 werd het recht om deze procedure uit te voeren uitgebreid tot apothekers die in territoriale professionele gezondheidsgemeenschappen werken. Dit kader was echter nog te beperkend om meer apothekers aan te moedigen de stap te zetten. De regering wil daarom nog een stap verder gaan door patiënten die blaasontsteking of angina vermoeden, de mogelijkheid te bieden om na een eenvoudig bezoek aan de apotheek een diagnose te krijgen dankzij de resultaten van de TROD, en vervolgens direct hun behandeling te krijgen (als de noodzaak is aangetoond) zonder naar de dokter te hoeven gaan.

 

Deze maatregel is bedoeld om "de dagelijkse zorg toegankelijker te maken", zei de premier, in het licht van de dalende medische demografie.

"Het voorschrijven door apothekers in deze specifieke gevallen zal niet afhankelijk zijn van een gecoördineerde praktijk. Het doel is om routineprocedures te vergemakkelijken en artsen te ontlasten", verklaarde de Franse Federatie van Farmaceutische Vakbonden (FSPF), die blij is met deze stap voorwaarts, waar de vakbonden van apothekers al lang om hadden gevraagd. Het team krijgt €25 betaald voor elke patiënt die onder het protocol valt.