Geen aspirine voor de Covid-19

Afbeelding
aspirine
Aspirine verbetert de overlevingskansen van gehospitaliseerde Covid-19-patiënten niet, zo blijkt uit de resultaten van een groot Brits klinisch onderzoek dat momenteel wordt gepubliceerd.

Patiënten met Covid lopen een verhoogd risico op trombose, vooral van de longen. "Er is sterk gesuggereerd dat deze tromboses verantwoordelijk kunnen zijn voor de verslechtering van de longfunctie en de dood bij patiënten met ernstige Covid," verklaart Martin Landray, een leider van de studie.

In de studie, die wordt uitgevoerd als onderdeel van de Recovery-trial, werden tussen november 2020 en maart 2021 bijna 15.000 gehospitaliseerde patiënten met Covid gegroepeerd. Zij werden willekeurig ingedeeld in twee gelijkwaardige groepen, waarvan de helft eenmaal daags 150 mg aspirine kreeg en de andere helft de gebruikelijke zorg kreeg. Maar de studie toonde geen significant verschil aan in het primaire eindpunt van 28-dagen mortaliteit (17% in beide groepen). Patiënten met aspirine hadden een iets kortere ziekenhuisopname (mediaan 8 dagen vs. 9 dagen) en een iets hoger percentage werd levend ontslagen binnen 28 dagen (75% vs. 74%), hoewel dit niet significant was. Er was ook geen significant verschil in het percentage patiënten dat invasieve mechanische beademing nodig had of overleed (21% versus 22%). Voor elke 1.000 patiënten die aspirine kregen, kregen ongeveer zes patiënten meer te maken met een ernstige bloeding en ongeveer zes patiënten minder met een trombo-embolische aandoening.

"Hoewel aspirine werd geassocieerd met een kleine toename van de kans om levend te worden ontslagen, lijkt dit niet voldoende om het wijdverbreide gebruik ervan te rechtvaardigen voor patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19," zei Peter Horby, mede-leider van de studie.