Geneesmiddelentekorten in Europa: nog niet terug naar normaal

Afbeelding
Geneesmiddelentekorten
Volgens het jaarlijkse onderzoek van de Farmaceutische Groep van de Europese Unie is de voorraad schaarste van geneesmiddelen in 2021 gestabiliseerd en zelfs gedaald ten opzichte van de vorige jaren, maar is de situatie nog lang niet teruggekeerd naar normaal.

Vorig jaar besteedden apotheekteams gemiddeld 5,1 uur per week aan het vinden van alternatieven voor voorraden, tegen meer dan 6,5 uur in 2020.

27 van de 32 lidstaten van de Groep hebben deelgenomen aan de enquête, die van medio november 2021 tot begin januari 2022 in hun respectieve apotheken is gehouden. De helft van de ondervraagde landen meent, via hun nationale verenigingen, dat de situatie niet is veranderd ten opzichte van 2020 en 2019, terwijl een kwart van de landen meent dat de situatie is verslechterd, terwijl het resterende kwart een verbetering meldt. Geneesmiddelen voor hart en bloedvaten ontbraken het vaakst, gevolgd door geneesmiddelen voor het zenuwstelsel en vervolgens voor het ademhalingsstelsel; gemiddeld ging het in 2021 om 300 geneesmiddelen per land, met pieken van meer dan 400 in sommige landen.

Tegelijkertijd hebben ongeveer 20 landen te kampen gehad met tekorten aan medische hulpmiddelen, waarbij algemeen gebruikte producten zoals zelftests, maskers, verpleegverbanden en thermometers het zwaarst getroffen zijn, in tegenstelling tot complexe producten zoals zuurstoftherapieapparatuur of intra-uteriene anticonceptiemiddelen.

Europese apothekers zien voorraadtekorten als een verspilling van tijd en inkomsten. Zij zien deze als een bron van zorg en ontevredenheid voor de patiënten, maar ook voor het personeel. Generieke vervanging is de meest voorkomende reactie hierop, maar is in sommige landen, zoals Oostenrijk en Bulgarije, nog steeds verboden. Deze tekorten hebben ook het magistrale bereidingen gestimuleerd. Aan het begin van de pandemie werden in de helft van de landen de voorschriften inzake therapeutische substitutie en rechtstreekse aankopen bij tussenpersonen of tussen apothekers tijdelijk of permanent versoepeld. In Spanje kunnen dankzij de "Farmahelp"-regeling nu 2.500 apotheken de geneesmiddelen die zij nodig hebben van elkaar kopen en verkopen, verklaart de Spaanse Orde.