Nieuw tekenseizoen

Afbeelding
x
Elk jaar volgt Sciensano tekenbeten onder de Belgische bevolking op via 'TekenNet', een burgersurveillance platform. Met de komst van de lente vraagt Sciensano opnieuw aan elke persoon die gebeten is door een teek, om dit te melden via de website. In 2022 meldden minder burgers tekenbeten dan de voorgaande jaren. Een reden hiervoor kan de extreem droge lente en zomer van dat jaar zijn.

De belangrijkste resultaten van de studie van 2022 zijn:

- Gemiddeld was 10% van de teken besmet met de bacterie Borrelia burgdorferi s.l., die de ziekte van Lyme of borreliose kan veroorzaken. Een besmette teek brengt niet noodzakelijkerwijs de bacterie over.

- Teken besmet met de Borrelia-bacterie werden opnieuw in alle provincies aangetroffen, wat betekent dat je overal in België Lyme-borreliose kunt krijgen.

- Andere onderzochte ziekteverwekkers die door teken kunnen worden overgedragen, werden in 1,5% tot 4,7% van de teken aangetroffen, behalve de bacterie Rickettsia helvetica (waarvan de pathogeniteit nog onduidelijk is), die in 13% van de teken aanwezig was.

- Het percentage teken dat in 2021 besmet was met Anaplasma phagocytophilum en Rickettsia helvetica is toegenomen ten opzichte van 2017. Verder onderzoek zal nodig zijn om na te gaan of dit jaarlijkse variaties zijn of een echte trendbreuk.

"Deze resultaten bevestigen nogmaals dat teken die de mensen bijten andere ziekteverwekkers dan de Borrelia-bacterie met zich kunnen dragen en dat artsen daarom alert moeten zijn op mogelijke symptomen of klachten na een tekenbeet, anders dan de typische roodheid die aanwezig is bij Lyme borreliose," legt Sciensano-onderzoeker Tinne Lernout uit.

Ook dit jaar nodigt Sciensano iedereen die een tekenbeet heeft gehad uit om dit te melden via de website www.TekenNet.be. Binnenkort komt ook een nieuwe versie van de mobiele applicatie van TekenNet beschikbaar.

"De meldingen stellen ons in staat de blootstelling van de Belgische bevolking aan tekenbeten in tijd en ruimte te volgen en een beter beeld te krijgen van de factoren die tekenbeten bij mensen in België bevorderen. Dankzij deze kennis kunnen we gerichter actie ondernemen om tekenbeten en de ziekten die eruit kunnen voortvloeien te voorkomen," besluit Tinne Lernout.