Paracetamol en zwangerschap

Afbeelding
Paracetamol
Paracetamol is het koortswerende pijnstillende middel bij uitstek tijdens de zwangerschap. Niettemin roept een consensus van 91 internationale deskundigen in “Nature Reviews Endocrinology” op tot voorzichtigheid bij het gebruik van paracetamol tijdens de zwangerschap.

Hoewel gezondheidsinstanties, waaronder de Food and Drug Agency (FDA) en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), het gebruik van paracetamol bij zwangere vrouwen aanbevelen, "wijst een groeiend aantal epidemiologische en experimentele onderzoeken erop dat prenatale blootstelling aan paracetamol de ontwikkeling van de foetus kan schaden", aldus het rapport. Dit kan leiden tot neurologische ontwikkelingsstoornissen, reproductieve en urogenitale stoornissen.

Voor de auteurs blijft paracetamol een belangrijke behandeling, vooral gezien de weinige beschikbare alternatieven.

Maar het collectief raad vrouwen aan om waakzaam te zijn en advies in te winnen bij een gezondheidsdeskundige voor het werkelijk nut van het gebruik ervan, vooral gedurende een "langere periode”.

Het referentiecentrum voor teratogene agentia (FR)  wijst er namelijk op dat "cryptorchidisme, astma/wheezing en neurologische ontwikkelingsstoornissen" gemeld werden, maar dat "op grond van de beschikbare klinische gegevens en de methodologische vertekening van de gepubliceerde studies geen oorzakelijk verband kan worden vastgesteld". Daarom dringen wij er in ons advies op aan dat zwangere vrouwen paracetamol in een zo laag mogelijke dosis en zo kort mogelijk innemen.