Vergevorderde borstkanker: de hoop van ribociclib

Afbeelding
borstkanker:
Het congres van de European Society for Medical Oncology (ESMO) presenteerde de huidige vooruitgang op het gebied van HR+/HR2-borstkanker. Volgens nieuwe gegevens zou ribociclib (Kisqali) de overlevingskansen van patiënten kunnen verbeteren.

Kisqali (ribociclib) is geïndiceerd voor postmenopauzale patiënten met HR+ (hormoonreceptor positief)/HR2- (humane epidermale groeifactorreceptor 2 negatief) borstkanker en wordt onderzocht in een fase 3-studie, waarvan de laatste gegevens zijn gepresenteerd op het ESMO-congres.

Volgens deze resultaten hadden patiënten die ribociclib en letrozol kregen als eerstelijnstherapie geschat 44,2% op 6-jaarsoverleving vergeleken met 32% voor degenen die alleen letrozol kregen. De eerste chemotherapie na deze behandeling vond gemiddeld na 50,6 maanden plaats, terwijl patiënten die alleen letrozol kregen na 38,9 maanden met chemotherapie begonnen. De totale overleving bedroeg 63,9 maanden (5 jaar en 3 maanden) in de behandelde groep, vergeleken met 51,4 maanden (4 jaar en 3 maanden) in de groep met alleen letrozol, een verbetering met 12 maanden. Dit zijn bemoedigende resultaten, ook al wachten de specialisten op de publicatie van de volledige studie en wijzen zij erop dat deze patiënten, ondanks de reële therapeutische vooruitgang, nog niet genezen zijn.