Vergoeding voor het afleveren van COVID®-geneesmiddelen

Afbeelding
COVID®-geneesmiddelen
Het Koninklijk Besluit dat de uitgifte regelt van de vergoeding van de apotheker voor het afleveren van Lagevrio® en Paxlovid® is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze vergoeding geldt voor alle verstrekkingen die sinds 18 februari 2022 zijn verricht.

Lagevrio® (molnupiravir) is een oraal antiviraal geneesmiddel bestemd voor de behandeling van COVID-19 in geval van clusters in rust- en verzorgingstehuizen voor ouderen. Sinds 18 februari 2022 kan het via apotheken worden verstrekt, maar alleen aan een resident van een SNR. Paxlovid® (nirmatrelvir/ritonavir) is een oraal antiviraal geneesmiddel dat is gereserveerd voor ernstig immuungecompromitteerde patiënten met een zeer hoog risico op ernstige COVID-19. Het kan door de apotheker aan poliklinische patiënten worden verstrekt. De apotheekvergoeding bedraagt

- Lagevrio®: 390€/cluster

- Paxlovid®: € 14,03/patiënt

De vergoeding geldt met terugwerkende kracht voor alle verstrekkingen van deze geneesmiddelen vanaf 18 februari 2022.