Behandeling van aanhoudende COVID-19-gerelateerde symptomen

Afbeelding
covid
Onderzoekers van de KU Leuven hebben in samenwerking met verschillende experts en belangengroepen in opdracht van de FOD Volksgezondheid de eerste klinische praktijkrichtlijn geschreven voor de opvolging en revalidatie van patiënten met persisterende symptomen na een COVID-19 infectie.

Deze klinische praktijkrichtlijn beschrijft de follow-up en revalidatie van patiënten met persisterende symptomen na eerstelijns Covid-19. In het bijzonder geeft het aanbevelingen over diagnose, revalidatietherapieën, follow-up en verwijzing van patiënten met aanhoudende symptomen (≥ 4 weken) na eerstelijns Covid-19. Het doel is de gezondheidsproblemen op lange termijn die verband houden met Covid zo doeltreffend mogelijk aan te pakken.

De doelgroep bestaat uit personen die bij de eerstelijnszorg hulp zoeken wegens aanhoudende symptomen na de COVID-19-episode. Dit omvat volwassenen bij wie Covid-19 is bevestigd (door PCR, antilichamen of CT-scan) en die aanhoudende symptomen hebben gedurende ten minste 4 weken na de acute infectie. Dit omvat zowel patiënten die tijdens hun Covid-19 in het ziekenhuis werden opgenomen als degenen die thuisbleven.

Patiënten met aanhoudende symptomen na Covid-19 hebben een persoonlijke, individuele en holistische aanpak nodig. Dit geldt zowel voor onderzoek, behandeling als follow-up. Een multidisciplinaire samenwerking kan nodig zijn om aanhoudende symptomen na Covid-19 te behandelen. Sinds 1 juli 2022 vergoedt het RIZIV de eerstelijnszorg voor patiënten met persisterende Covid-19 symptomen (≥ 12 weken) via 'post-Covid' zorgpaden.

 

Download deze praktische gids:  https://ebpnet.be/sites/default/files/2022-12/Richtlijn%20v3_fr.pdf