Belang van omega-3 in combinatie met statines

Afbeelding
omega 3
Statines spelen een belangrijke rol bij de stabilisatie en regressie van coronaire atheromateuze plaques. Omega-3 hebben ook een ontstekingsremmend en antioxidant effect op coronaire plaques. Eén studie evalueerde het voordeel van de combinatie van omega-3 met statines.

Fan et al. Gingen op zoek in de databanken PubMed, Embase en Cochrane naar gerandomiseerde, gecontroleerde artikelen die vóór november 2020 over dit onderwerp waren gepubliceerd en zij voerden een meta-analyse uit. In totaal werden 8 studies geselecteerd die coronaire atherosclerotische plaques hadden geëvalueerd met verschillende beeldvormingstechnieken, namelijk optische coherentietomografie, coronaire angioscan en intra-coronaire echografie. Concluderend toont deze meta-analyse van 8 gerandomiseerde gecontroleerde studies aan dat toevoeging van omega-3 aan een behandeling met statines doeltreffender is dan een behandeling met statines alleen wat betreft het stabiliseren van coronaire atherosclerotische plaques en het induceren van hun regressie; bijgevolg is het mogelijk dat de combinatie van statine/omega-3 de incidentie van cardiovasculaire voorvallen verder kan verminderen.

Ref.: Fan H et coll.: Meta-Analysis Comparing the Effect of Combined Omega-3 + Statin Therapy Versus Statin Therapy Alone on Coronary Artery Plaques. Am J Cardiol., 2021; 151: 15-24.